Tin trong tỉnh

Kiểm soát chặt thu chi ngân sách, nhất là về giải ngân vốn đầu tư công

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tại cuộc làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An.

Sáng 15/10, Kho bạc Nhà nước Nghệ An tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình hoạt động, kết quả tập trung thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước; các giải pháp thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Kiểm soát tốt thu, chi ngân sách

Năm 2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nghệ An đã bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết các cấp về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh; cùng với các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Bám sát dự toán thu NSNN được HĐND tỉnh giao từ đầu năm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan, Ngân hàng thương mại trên địa bàn, thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của KBNN và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu.

Giám đốc KBNN Nghệ An trình bày báo cáo tình hình kiểm soát thu, chi ngân sách trong thời gian qua.

Mặc dù doanh số hoạt động lớn (9 tháng đầu năm 2018 là 214 nghìn tỷ đồng), kiểm soát 21.040 tài khoản hoạt động của 5.384 đơn vị sử dụng ngân sách, tổ chức kiểm đếm thu chi tiền mặt 7.382 tỷ đồng, nhưng dữ liệu, tiền, tài sản của Nhà nước giao KBNN quản lý đảm bảo tuyệt đối an toàn; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, gắn với thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng một cách hiệu quả.

KBNN Nghệ An hiện kiểm soát trên 21.000 tài khoản của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Năm 2018, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN, trong đó xử phạt cảnh cáo 8 quyết định, xử phạt bằng tiền 4 quyết định số tiền 6.750.000 đồng. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính đối với các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước.

Phối hợp giám sát việc giải ngân vốn đầu tư công

Tại hội nghị, đại diện KBNN Nghệ An kiến nghị một số giải pháp nhằm bảo đảm tốt việc thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, như: kiểm soát tiền lương đối với ngành Giáo dục; mua sắm tài sản tập trung; kiện toàn các ban quản lý dự án; giao kế hoạch vốn đầu tư; triển khai dịch vụ công trực tuyến...

Ý kiến của đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành đánh giá cao công tác kiểm soát thu chi, ngân sách trên địa bàn tỉnh qua KBNN Nghệ An, cũng như gợi mở một số giải pháp để KBNN Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị KBNN hàng tháng, hàng quý báo cáo về tình hình thu chi, ngân sách trên địa bàn tỉnh, góp phần giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt được bức tranh tổng thể về tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, để đạt được kết quả tốt trong thời gian vừa qua, KBNN Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ các cơ quan trên địa bàn, tự đổi mới, nỗ lực trên nhiều lĩnh vực, làm tốt công tác cải cách hành chính.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới KBNN Nghệ An tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hạn chế những thiếu sót, kịp thời trao đổi thông tin; làm tốt công tác kiểm soát thu chi ngân sách, đặc biệt là phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc giám sát giải ngân vốn đầu tư công; tích cực tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành quỹ ngân sách, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội mà Nghị quyết các cấp đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị KBNN phối hợp với các ngành kiểm soát tốt việc giải ngân vốn đầu tư công .

KBNN Nghệ An là cơ quan thuộc hệ thống KBNN trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN), các quỹ tài chính Nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật; thực hiện việc huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển qua hình thức phát hành công trái, trái phiếu theo quy định của pháp luật. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị - xã hội, đặc biệt là quản lý và điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn.

KBNN Nghệ An hiện có 7 phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan KBNN tỉnh và 21 KBNN cấp huyện trực thuộc.

Tác giả: Đức Dũng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP