Trong nước

Kỷ luật chủ tịch, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với chủ tịch, nguyên chủ tịch UBND tỉnh cùng phó chủ tịch, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Kỳ họp thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh: UBKT Trung ương

Ngày 27-12, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đỗ Minh Tuấn, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 12-2020 đến nay).

Do ông Tuấn đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đầu Thanh Tùng, phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 12-2020 đến nay).

Lý do ông Tùng đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật về đảng.

Thủ tướng Chính phủ cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 1-2020 đến ngày 6-12-2020).

Lý do ông Xứng đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Đăng Quyền, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 1-2020 đến ngày 6-12-2020).

Lý do, ông Quyền đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Trước đó tại kỳ họp thứ 23, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026.

Đồng thời kỷ luật khiển trách các ông Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Đình Xứng, Đầu Thanh Tùng, Phạm Đăng Quyền, Hà Mạnh Quân (phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa).

Lý do được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã vi phạm quy chế làm việc.

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP