Kinh tế

Lộ tên loạt doanh nghiệp đang vi phạm đất đai tại tỉnh Hà Tĩnh

Trước đó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã nhắc nhở sai phạm cũng như nộp phạt song các doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh vừa báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường việc công khai 8 trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn.

Cụ thể, Công ty CP Thủy sản miền Miền Trung (trụ sở tại huyện Thạch Hà) chưa triển khai thực hiện dự án, chậm tiến độ quá 24 tháng với diện tích trên 37ha. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã yêu cầu gia công ty hạn tiến độ sử dụng đất nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện.

HTX Trần Phú (huyện Thạch Hà) chậm tiến độ sử dụng đất 5.573ha và đến nay chưa thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất.

Công ty TNHH thương mại Hợi Đồng (xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) chậm tiến độ sử dụng đất trên 1ha. Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao (cụm công nghiệp Phù Việt, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) chậm tiến độ sử dụng gần 1ha nhưng chưa được gia hạn.

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng (huyện Lộc Hà) chưa xây dựng hết các công trình theo quy hoạch được duyệt, diện tích đất vi phạm 0,2ha. Địa phương đã yêu cầu gia hạn tiến độ sử dụng đất nếu có nhu cầu nhưng nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục.

Công ty TNHH Cơ khí Quý Nam (huyện Can Lộc) vi phạm lấn đất trồng lúa với diện tích từ 0,05ha đến dưới 0,1ha tại khu vực đô thị. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã xử phạt buộc trả lại số lợi bất hợp pháp 64 triệu đồng và khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, trả lại đất đã lấn nhưng doanh nghiệp chưa nộp phạt.

Công ty cổ phần gỗ Phượng Nguyên Bắc Miền Trung (huyện Đức Thọ) cho thuê tài sản gắn liền với đất được UBND tỉnh Hà Tĩnh cho thuê (thu tiền thuê đất hàng năm) mà không đủ điều kiện quy định. Cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đã xử phạt trên 244 triệu đồng và buộc chấm dứt hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất nhưng doanh nghiệp chưa nộp phạt.

Công ty TNHH KC Hà Tĩnh (huyện Thạch Hà) vi phạm cho thuê tài sản gắn liền với đất được UBND tỉnh Hà Tĩnh cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm mà không đủ điều kiện quy định. Tỉnh Hà Tĩnh đã buộc chấm dứt hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được với số tiền 228 triệu đồng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, việc công khai vi phạm nêu trên được thực hiện theo Luật Đất đai 2013 và Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014 của Chính phủ.

Cơ quan này đã rà soát, tổng hợp các tổ chức vi phạm pháp luật về đất đai trước khi báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện đăng công bố công khai trên cổng thông tin điện tử theo quy định.

Tác giả: Yên Hoàng

Nguồn tin: dautu.kinhtechungkhoan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP