Giáo dục

Máy tính, vật dụng được - không được đem vào phòng thi

Thí sinh cần lưu ý kiểm tra xem loại máy tính của mình có tên trong danh sách được phép sử dụng năm 2019 hay không (một số loại trong năm 2018 có tên nhưng năm nay không có tên trong danh sách trên).

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP