Trong nước

Một người buôn bán tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Một người đàn ông làm nghề buôn bán ở Quảng Nam đã tự ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Ngày 18/3, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam ngày 18/3.

Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, kết quả hội nghị hiệp thương lần này là cơ sở quan trọng để tiến hành các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử.

Do đó ông Võ Xuân Ca đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy dân chủ, căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND và ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác để thảo luận thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã báo cáo tình hình và kết quả giới thiệu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, đơn vị thông qua danh sách những người được giới thiệu ứng cử để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ.

Theo báo cáo, căn cứ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, 67 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đã tiến hành đầy đủ các bước theo quy định của pháp luật để giới thiệu 10 người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo thông tin từ hội nghị, có một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là ông Hoàng Anh Hùng, làm nghề buôn bán, trú xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Ngoài ra, có 97 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 2 người tự ứng cử.

Căn cứ vào biên bản giới thiệu người tham gia ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cho thấy, những người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đều gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Những người được giới thiệu đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Sau khi thảo luận, Hội nghị hiệp thương đã biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 97 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 như danh sách được Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam trình bày tại hội nghị.

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 theo quy định.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP