Tin trong tỉnh

Nghệ An: Chỉ định bán 'đất vàng' 'giá bèo', dư luận bức xúc

Có vị trí đắc địa, sinh lời và là trụ sở làm việc cũ của Cục thuế Nghệ An (số 66 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh) nhưng được tỉnh Nghệ An chỉ định bán khu “đất vàng” với “giá bèo” gây bức xúc dư luận.

Ảnh LĐNA

Ngày 21/1/2011 Bộ Tài chính có Quyết định số 148/QĐ-BTC điều chuyển trụ sở làm việc cũ của Cục thuế Nghệ An (gồm 5.429,7m2 đất và giá trị tài sản trên đất khoảng 6,5 tỷ đồng) ở số 66, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh cho UBND tỉnh Nghệ An quản lý. Việc làm theo đúng quy định của pháp luật và được dư luận trong nhân dân hết sức đồng tình.

Đây là khu “đất vàng” một trung tâm buôn bán sầm uất bậc nhất của thành phố Vinh, đáng ra phải đấu giá, tăng nguồn thu cho địa phương, nhưng ngày 19/4/2011 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1278/QĐ.UBND-CN cho phép Chi nhánh Công ty cổ phần Đông Á khảo sát lập quy hoạch.

Ngày 5/9/2011 UBND tỉnh ra Quyết định số 3559/QĐ-CNXD phê duyệt quy hoạch xây dựng cho Chi nhánh Công ty cổ phần Đông Á. Ít có một dự án nào trên đất Nghệ An từ khi khảo sát lập qui hoạch đến khi phê duyệt qui hoạch xây dựng nhanh đến thế, chỉ vỏn vẹn hơn 4 tháng.

Với chức năng thưm mưu cho UBND tỉnh, ngày 12/9/2011 Sở Tài chính Nghệ An có Văn bản số 1738 gửi UBND tỉnh. Nội dung của Văn bản nêu rõ, “căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6//2009 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Thông tư số 245/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trụ sở cũ Cục thuế Nghệ An (bao gồm tài sản trên đất và đất) được bán theo hình thức đấu giá”.

Mặc dù vậy ngày 29/11/2011 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An lúc đó là ông Hồ Đức Phớc có Công văn số 7391/UBND-CN trình Thủ tướng Chính phủ cho phép bán tài sản (gồm tài sản trên đất và quyền sử dụng đất) khu đất trụ sở cũ Cục thuế Nghệ An, để thực hiện dự án theo qui hoạch, bằng phương thức bán chỉ định (áp dụng điểm c, khoản 2, Điều 20, Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ).

Trái với ý kiến của UBND tỉnh Nghệ An, ngày 30/12/2011 Bộ Tài nguyên và môi trường có Công văn số 4909/BTNMT-TCQLĐĐ yêu cầu tỉnh Nghệ An phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, tại khoản 1, Điều 58, Luật đất đai năm 2003.

Sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An, ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và môi trường, ngày 15/5/2012 Văn phòng chính phủ có Công văn số 3365/VPCP-KTN gửi UBND tỉnh Nghệ An thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải. Theo đó, “UBND tỉnh Nghệ An thực hiện xử lý các tài sản trên đất và quyết định giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án tại cơ sở nhà đất tại số 66 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh theo quy hoạch được phê duyệt, theo quy định về pháp luật đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước”.

Mặc dù Chính phủ có Công văn như vậy, ngày 15/3/2013 Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Nghệ An, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng chủ trì họp đưa mức bán giá chỉ định đất tại 66 đường Nguyễn Thị Minh Khai là 17.925.000 đồng/m2.

Ngày 18/6/2013 UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 195 phê duyệt mức giá bán chỉ định khu đất 66 Nguyễn Thị Minh Khai cho Chi nhánh Công ty cổ phần Đông Á với mức 17.925.000 đồng/m2, sau đó điều chỉnh lên 18.000.000 đồng/m2.

Theo giới bất động sản, những các nhà đầu tư nhà đất và người dân trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai thì vào thời điểm năm 2013 khu đất trên giá từ 100 - 110 triệu đồng/m2.

Báo chí đã tốn nhiều giấy, mực không đồng tình với UBND tỉnh Nghệ An đem “đất vàng” bán chỉ định giá rất “bèo”. Nhiều lần UBND tỉnh tổ chức họp báo nhiều nhà báo đặt câu hỏi đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cho biết đất sinh lời, nằm ở vị trí kinh doanh thuận lợi lại bán chỉ định một cách dễ dàng, trong khi đó đã có ý kiến của các ngành Trung ương và ý kiến của Chính phủ, nhưng không được giải thích rõ ràng.

Tác giả: Hải Hưng

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

  Từ khóa: giá bèo , đất vàng , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP