Tin trong tỉnh

Nghệ An: Chưa hoàn thành cấp phép mỏ nguyên liệu dự án cao tốc Bắc Nam?

Sau 5 tháng thi công Dự án đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, thế nhưng tại Nghệ An việc cấp phép khai thác mỏ nguyên liệu phục vụ cho dự án vẫn chưa thực hiện xong, do vướng một số thủ tục. Mặc dù, Chính phủ đã liên tục ban hành 2 Nghị quyết số 60 và số 133 để gỡ khó, nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho dự án.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP