Giáo dục

Nghệ An đặt hàng đào tạo hơn 1.000 sinh viên sư phạm

Đến năm 2030, Nghệ An dự kiến sẽ có nhu cầu tuyển dụng là 13.307 giáo viên; đặt hàng đào tạo 1.000 sinh viên sư phạm các môn: Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật cho các địa phương miền núi khó tuyển dụng.

Nghệ An dự kiến đặt hàng đào tạo 1.000 sinh viên học các môn khó tuyển như Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo dự báo từ ngành Giáo dục Nghệ An, đến năm 2030, Nghệ An sẽ tăng khoảng 122.000 học sinh, 3.980 lớp học và sẽ cần thêm 13.307 giáo viên.

Hiện, đội ngũ giáo viên của Nghệ An còn thiếu so với nhu cầu khá lớn. Năm học 2020-2021, thiếu 7.128 giáo viên cấp mầm non và tiểu học. Chưa có giáo viên được đào tạo chuyên môn để bảo đảm dạy tất cả các mạch kiến thức các môn học và hoạt động giáo dục mới theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Cơ cấu giáo viên chưa hợp lý, tình trạng thừa thiếu cục bộ ở một số bộ môn cấp học Trung học cơ sở. Xu hướng thiếu nhiều giáo viên ở các môn học theo Chương trình, sách giáo khoa Giáo dục Phổ thông 2018 như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Tin học, Giáo dục công dân...

Nhằm bảo đảm số lượng, cơ cấu đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, dự kiến, Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng giáo viên thiếu và bù giáo viên nghỉ hưu đến năm 2030 là 13.307 người, trong đó bổ sung giáo viên thiếu 9.523 người, bù giáo viên nghỉ hưu 3.674 người.

Nghệ An cũng dự kiến đặt hàng đào tạo 1.000 sinh viên học các môn: Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật cho các địa phương miền núi khó tuyển dụng. Trong đó, từ năm 2021 đến năm 2025, đào tạo 500 sinh viên và từ năm 2025 đến năm 2030, đào tạo 500 sinh viên.

Tác giả: THÀNH CHÂU

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP