Tin trong tỉnh

Nghệ An đấu giá 51 lô đất khu quy hoạch

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An và UBND huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 51 lô đất tại Khu quy hoạch xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tổng giá khởi điểm các lô đất dấu giá là 56,817 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet


Theo thông báo đấu giá, các lô đất có diện tích từ 200 m2 đến 330m2/lô. Tổng diện tích các lô đất đấu giá là 11.874,1m2. Đơn giá khởi điểm là 3,7 triệu đồng đến 7 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 56,817 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết thông báo đến ngày 29/1/2024 tại Trung tâm DVĐGTS, UBND xã Quỳnh Giang và Phòng Tư pháp UBND huyện Quỳnh Lưu.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo phương thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phong bì trả giá từ 08h đến 09h ngày 30/01/2024 tại Hội trường UBND xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất, ít nhất bằng giá tối thiểu phải trả theo thông báo đấu giá.

Tác giả: Thu Giang

Nguồn tin: baodauthau.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP