Tin trong tỉnh

Nghệ An đề xuất giảm mức thưởng các giải quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh

Đây là nội dung có trong dự thảo Nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh, trình Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra vào sáng 15/6, trước khi đưa ra HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6 tới.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Dự thảo Nghị quyết do Ban Thi đua - Khen thưởng tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng để trình HĐND tỉnh trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND.

Theo đó, các lĩnh vực tỉnh có chính sách khen thưởng đối với các tổ chức, tập thể đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên các lĩnh vực: giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, y tế; văn hóa - du lịch; văn học nghệ thuật; thể thao; thông tin - truyền thông.

So với Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND, thì dự thảo lần này sẽ bãi bỏ một số chính sách và một số nội dung ở một số chính sách.

Cụ thể, dự thảo đề xuất không tổ chức khen thưởng các giải thưởng khu vực quốc gia, do giải này là bước trung gian để thi cấp quốc gia; không khen thưởng các giải thưởng phong trào, bởi loại hình ngày càng nhiều, trong khi đó ngân sách tỉnh không thể đáp ứng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cân nhắc về quy định khen thưởng đối với các sản phẩm, tác phẩm, công trình, giải thưởng có sự đóng góp của nhóm để đảm bảo công bằng về mặt đóng góp của từng cá nhân. Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời, dự thảo đề xuất giảm mức thưởng giải thưởng Hồ Xuân Hương (từ 35 lần mức lương cơ sở của giải A, giảm còn 25 lần); giải bóng đá (giảm từ 1.000 lần, tương ứng 1,3 tỷ đồng cho Huy chương Vàng giải vô địch quốc gia, xuống còn 400 lần)... nhằm đảm bảo công bằng trong thực hiện chính sách khen thưởng đối với các lĩnh vực khác.

Trên cơ sở dự thảo, tham gia thẩm tra tại cuộc họp, bên cạnh khẳng định sự cần thiết ban hành nghị quyết thì nhiều đại biểu cũng tham gia ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, cân nhắc để sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn băn khoăn, trong dự thảo, ngoài các chính sách quy định cụ thể đối với từng lĩnh vực còn có thêm quy định để Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định khen thưởng cao hơn đối với các trường hợp, giải thưởng mang tính đặc biệt xuất sắc là chưa phù hợp. Bởi thẩm quyền cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định mức khen thưởng không thể cao hơn mức thưởng HĐND tỉnh quyết định ban hành.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị cân nhắc tính chất một số giải thưởng ở số lĩnh vực như bóng đá, hội thi tin học khối cán bộ, công chức có phải là giải thưởng phong trào hay không khi mà dự thảo đưa ra quy định không khen thưởng các giải phong trào. Ảnh: Mai Hoa

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, cân nhắc về quy định khen thưởng đối với các sản phẩm, tác phẩm, công trình, giải thưởng có sự đóng góp của nhóm để đảm bảo công bằng về mặt đóng góp của từng cá nhân.

Trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật, đối tượng khen thưởng cần điều chỉnh giới hạn chỉ là biên chế trong các cơ quan, đơn vị nghệ thuật, mở rộng là người lao động chung, bởi thực tế các đơn vị này, số lượng lao động hợp đồng cũng có đóng góp lớn trong từng công trình, tác phẩm đạt giải cụ thể…

Một số đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét để bỏ một số điều trong dự thảo, chẳng hạn như bãi bỏ điều quy định thủ tục hành chính đề nghị khen thưởng; bổ sung thêm quy định điều khoản chuyển tiếp, tạo điều kiện để thực hiện chính sách sau khi có hiệu lực; cân nhắc tính chất một số giải thưởng ở số lĩnh vực như bóng đá, hội thi tin học khối cán bộ, công chức có phải là giải thưởng phong trào hay không khi mà dự thảo đưa ra quy định không khen thưởng các giải phong trào…

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hồ Phúc Hợp kết luận cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận cuộc thẩm tra, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hồ Phúc Hợp đã nêu thực tiễn đặt ra bất cập, hạn chế trong việc thực hiện Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND, đồng thời khẳng định dự thảo lần này đã khắc phục được những bất cập nêu trên.

Tuy nhiên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội yêu cầu UBND tỉnh và cơ quan soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến các ngành để đưa ra thống nhất đối tượng khen thưởng là cá nhân có thành tích xuất sắc hay khen thưởng nhóm đối với các giải thưởng mang tính đóng góp tập thể.

Ông Hồ Phúc Hợp cũng đề nghị UBND tỉnh cần đưa ra dự thảo quy định về khen thưởng trong một số trường hợp đặc biệt xuất sắc cũng như đưa ra quy định về thủ tục hành chính đề nghị khen thưởng vào dự thảo theo đúng Luật ban hành văn bản QPPL…

Tác giả: Mai Hoa

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP