Tin trong tỉnh

Nghệ An: Dự kiến bố trí vốn cho đường Nghi Sơn – Cửa Lò 450 tỷ đồng trong năm 2021

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản thông báo dự kiến bố trí vốn cho dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) trong năm 2021 là 450 tỷ đồng.

Tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nghệ An từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Văn bản số 1453/TTg-CV ngày 20/9/2017, Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 04/11/2019.

Tuyến có tổng chiều dài 83,5 km, quy mô đường cấp III đồng bằng (Bn=12,0m; Bm =11,0m). Dự kiến tổng mức đầu tư lên đến 5.172 tỷ đồng.

Dự án đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nghệ An từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 (Km76+00 - Km83+500) được khởi công cuối tháng 7/2020. (Ảnh: Báo N.A)

Đây là tuyến đường bộ đi sát biển nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có biển, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước và là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng kết nối các vùng kinh tế trọng điểm và các khu kinh tế ven biển của Việt Nam.

Đến nay tuyến mới đầu tư hoàn thành đoạn từ Km0 - Km7 từ năm 2009 và đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 (Km76+00 - Km83+500) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 4429/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 với tổng mức đầu tư là 521 tỷ đồng, đã khởi công vào cuối tháng 7 năm 2020 và hiện đang triển khai thực hiện với tiến độ hoàn thành dự kiến cuối Quý I năm 2021.

Đoạn còn lại từ Km7+00 – Km76+00 (từ QL48D đến QL46) có tổng chiều dài tuyến 69 km gồm 05 cầu lớn (cầu Hoàng Mai, cầu Lạch Quèn, cầu Cửa Thơi, cầu Lạch Vạn, cầu Nghi Quang); 03 cầu trung (cầu Kênh Nhà Lê, cầu La Vân, cầu Nghi Tân) và 01 cầu nhỏ, với tổng mức đầu tư dự kiến 4.651 tỷ đồng chưa được đầu tư.

Dự kiến bố trí vốn cho đường Nghi Sơn – Cửa Lò 450 tỷ đồng trong năm 2021 (Ảnh: Báo N.A)

Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách trung ương dự kiến bố trí cho dự án Tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nghệ An từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cữa Lò (Nghệ An) đoạn Km 7+00 – Km76, với số tiền 3.200 tỷ đồng, trong giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội tại báo cáo số 534/BC-CP ngày 17/10/2020 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 thông báo dự kiến bố trí vốn cho dự án trong năm 2021 là 450 tỷ đồng.

Để đồng bộ trong việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án đầu tư và quyết định giao vốn từ nguồn ngân sách trung ương và thuận lợi trong việc vận động nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho dự án, ngày 02/11/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chủ trì cuộc họp với các PCT UBND tỉnh cùng các Sở, ngành liên quan và thống nhất trình các cấp có thẩm quyền báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng công trình đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ Km7+00 - Km76+00, dự kiến trình HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII chấp thuận tại kỳ họp thứ 16 tổ chức vào hôm nay ngày 13/11/2020.

Tác giả: Phạm Tuân

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP