Giáo dục

Nghệ An: Hơn 1000 giáo viên hợp đồng theo NĐ 06/2008 tiếp tục được trả lương

Dự kiến tiền lương, các chế độ theo quy định cho số giáo viên đã hợp đồng theo Nghị định số 06/2018 được thực hiện khi có Nghị quyết HĐND tỉnh.

Thực hiện theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non thì các chính sách đối với giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực tháng 12/2021. Theo đó, hơn 1.000 giáo viên hợp đồng lao động của Nghệ An sẽ tạm thời không được cấp ngân sách để chi trả lương.

Trước thực trạng, từ cuối tháng 2/2022, Sở Tài chính Nghệ An đã ra văn bản hướng số 527/STC - HX về hướng dẫn tạm thời việc chi trả tiền lương và chế độ cho giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có kết luận về vệc chi trả tiền lương và chế độ cho đội ngũ giáo viên mầm non cho đến khi có quy định mới.

Sau khi lấy ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp và căn cứ vào các văn bản liên quan, Sở Tài chính Nghệ An đề nghị các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng số giáo viên trên địa bàn và hợp đồng lao động theo đúng quy định.

Nghệ An có hơn 1.000 giáo viên Mầm non hợp đồng theo NĐ 06

Trên cơ sở đó, xác định số giáo viên mầm non hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt hưởng lương từ ngân sách. Nếu còn thiếu so với chỉ tiêu được giao thì sử dụng nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục năm 2022 đã được giao để chi trả cho số lao động hợp đồng trong chỉ tiêu còn thiếu.

Trong trường hợp số giáo viên mầm non hợp đồng còn lại (ngoài số chỉ tiêu được giao hưởng lương từ ngân sách), các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các trường mầm non ưu tiên sử dụng từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị để chi trả.

Dự kiến chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho các trường mầm non để chi trả tiền lương và các chế độ theo quy định cho số giáo viên đã hợp đồng theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ chỉ được thực hiện khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP