Tin trong tỉnh

Nghệ An: Lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ gửi Bộ Xây dựng

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn giao Sở Xây dựng lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ gửi Bộ Xây dựng.

Một dự án nhà ở xã hội tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Tại Công văn số 3769/UBND-KT ngày 27/5 của UBND tỉnh đã truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Lê Ngọc Hoa về việc thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Theo đó, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ gửi Bộ Xây dựng trước ngày 5/6/2022; thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục khi cần thiết.

Các nội dung, thông tin công bố gồm: Chủ đầu tư dự án; đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đã được giao đất, cho thuê đất và đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đã được cấp giấy phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng; đối với dự án cải tạo chung cư cũ đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung có liên quan.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP