Tin trong tỉnh

Nghệ An: Lập quy hoạch vùng cho 8 huyện

Sắp tới, các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Tân Kỳ của tỉnh Nghệ An sẽ được tiến hành quy hoạch xây dựng vùng.

Tạo tiền đề và cơ sở để phát triển kinh tế và xã hội, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lập quy hoạch vùng huyện cho 8 gồm: Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Tân Kỳ.

Theo đó, 8 huyện này là những huyện có khả năng thực hiện về đích nông thôn mới sớm hơn các huyện khác. Thực hiện quy hoạch vùng song song với việc lập quy hoạch tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc quy hoạch vùng cũng tạo điều kiện để thực hiện các quy hoạch các thị trấn, thị tứ.

Tân Kỳ là một trong 8 huyện sẽ được lập quy hoạch vùng trong thời gian tới

Việc quy hoạch đô thị phải đảm bảo, tỷ lệ phủ kín Quy hoạch chung xây dựng đô thị hiện hữu và đô thị chính (45 đô thị) đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng các đô thị khác đạt 88,9% (còn lại các đô thị là thị tứ khu vực miền núi); tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt 72% (TP. Vinh cơ bản hoàn thành; thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai đang triển khai lập quy hoạch các phân khu).

Hiện này, toàn tỉnh có 24 đô thị (trong đó có 1 đô thị loại I là TP Vinh, 1 đô thị loại III là TX Cửa Lò, 2 đô thị loại IV là Hoàng Mai và Thái Hòa, 20 đô thị loại V).

Sở Xây dựng Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh chủ trương cho phép lập đề án phân loại đô thị Đô Lương đạt loại IV và lập chương trình phát triển đô thị Đô Lương.

Việc hoàn thành quy hoạch cụ thể cho từng đô thị, huyện của tỉnh thời gian qua đã góp phần để thu hút đầu tư phát triển đô thị, các khu chức năng và quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Gia An (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP