Tin trong tỉnh

Nghệ An phân bổ 693,525 tấn gạo cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2022

Ngày 3/10, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2977/QĐ-UBND về việc phân bổ 693,525 tấn gạo cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định phân bổ 693,525 tấn gạo cho 10.340 hộ với 46.235 khẩu thiếu đói (15 kg gạo/khẩu) ở 6 huyện miền núi từ nguồn dự trữ quốc gia. Các huyện được phân bổ gạo cứu đói gồm: Kỳ Sơn gần 301; Tương Dương gần 150 tấn; Quỳ Châu hơn 88,3 tấn; Quế Phong hơn 75 tấn; Con Cuông 58,5 tấn, Anh Sơn gần 21 tấn.

UBND tỉnh đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho UBND các huyện tại trung tâm các huyện đảm bảo chất lượng, kịp thời; việc vận chuyển gạo cho các huyện hoàn thành trước ngày 10/10/2022.

UBND tỉnh cũng giao Chủ tịch UBND các huyện tổ chức tiếp nhận gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh để kịp thời cấp phát cho nhân dân bị thiếu lương thực trong thời gian giáp hạt năm 2022 theo danh sách đã được phê duyệt, đảm bảo kịp thời và đúng định mức theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp phát gạo cho các hộ gia đình được hỗ trợ gạo tại các xã, thị trấn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; việc cấp phát gạo cho nhân dân hoàn thành trước ngày 15/10/2022 và báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Đồng thời, chủ động trích ngân sách địa phương để vận chuyển kịp thời gạo cứu đói cho nhân dân từ trung tâm huyện, thị đến trung tâm xã và các bản đối với các huyện vùng núi cao; tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh còn giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện trong việc cấp phát gạo cho nhân dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo cứu đói cho nhân dân.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP