Tin trong tỉnh

Nghệ An: Phát hiện nhiều sai phạm tại dự án Cụm dân cư Trường Sơn

Đoàn Thanh tra đã xác định nhiều sai phạm tại dự án Cụm dân cư Trường Sơn thuộc phường Cửa Nam, thành phố Vinh, có dấu hiệu làm thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 7,7 tỷ đồng. UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn Thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm tại dự án Cụm dân cư Trường Sơn thuộc phường Cửa Nam, thành phố Vinh.

Phương án bồi thường được xác định sai quy định

Dự án Cụm dân cư Trường Sơn được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 26/6/2014, do Công ty Cổ phần Tiến Lực làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, trên phần đất trước đây được Nhà nước giao cho Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn thuê đất và trả tiền thuê đất hàng năm với mục đích sử dụng làm đất cơ sở sản xuất kinh doanh, có thời hạn 50 năm đến 14/11/2051.

Theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 01/3/2018, dự án có tổng diện tích 7.725,51m2, trong đó: Khu xây dựng nhà ở liền kề được bố trí tiếp giáp với trục đường Siêu Hải và các đường quy hoạch nội bộ rộng 11m, có tổng diện tích 4.991,87m2. Khu cây xanh, thể dục thể thao có diện tích 231,63m2. Hạ tầng kỹ thuật gồm: San nền toàn bộ khu đất dự án; xây dựng đường giao thông; cấp nước; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải sinh hoạt; hệ thống cấp điện sinh hoạt và điện chiếu sáng đèn đường; đất giao thông với diện tích 2.479,65m2.

Đến thời điểm hiện tại, dự án cơ bản đã hoàn thành các hạng mục xây dựng và chuyển nhượng 55/55 căn hộ, đạt 100% số căn hộ được xây dựng của dự án.

Để thực hiện dự án, ngày 24/12/2014, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 777 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án. Tiếp đến, ngày 13/4/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 180 giao đất cho Công ty Cổ phần Tiến Lực.

Sau khi nhận được văn bản tham mưu của các Sở, ngành liên quan, ngày 4/6/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2277 phê duyệt số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp của dự án bằng hình thức ghi thu, ghi chi với số tiền 7.775.276.169 đồng.

Tuy nhiên, khi Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra theo Quyết định 58 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại dự án Cụm dân cư Trường Sơn đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án này.

Cụ thể, tại Kết luận Thanh tra số 805 của UBND tỉnh Nghệ An nêu: Quá trình giải thể Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn, Đoàn thanh tra chỉ rõ: Hồ sơ giải thể Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn đã thể hiện giải thể tự nguyện và các thủ tục giải thể hoàn tất, chính thức có hiệu lực từ ngày 16/5/2012 khi UBND thành phố Vinh ban hành Thông báo giải thể 136/TB.UBND.

Sau khi được UBND thành phố Vinh đồng ý cho giải thể tự nguyện, Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn chỉ mới nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà chưa làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước quản lý, không nộp con dấu cho cơ quan chức năng theo quy định. Trách nhiệm để xảy ra sai phạm thuộc về nguyên cán bộ Ban Quản lý Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn không làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước; UBND thành phố Vinh không làm thủ tục thu hồi đất do Hợp tác xã giải thể tự nguyện, dẫn đến những sai phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án Cụm dân cư Trường Sơn.

Bên cạnh đó, Kết luận Thanh tra chỉ ra, việc UBND thành phố Vinh không kịp thời tiến hành các thủ tục thu hồi đất của Hợp tác xã tự nguyện giải thể vào tháng 5/2012 và tiến hành đền bù giá trị còn lại của tài sản cố định trên đất để quản lý. Do đó, không đủ điều kiện để đấu giá tài sản của Nhà nước khi thực hiện dự án.

Vào tháng 6/2014, khi UBND thành phố Vinh lập Tờ trình 2792/TTr-UBND đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn để thực hiện dự án là không đúng với nguồn gốc thu hồi đất. Bởi theo quy định của Luật Đất đai, Luật Hợp tác xã, thì khi Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn tự nguyện giải thể năm 2012 phải làm thủ tục thu hồi đất theo Khoản 2, Điều 38, Luật Đất đai 2003. Hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường không thể hiện Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn đã giải thể, nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An thu hồi đất theo Khoản 1, Điều 38, Luật Đất đai 2003, từ đó dẫn đến việc xác định phương án bồi thường đối với tài sản trên đất cho Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn là không đúng quy định.

Phát hiện nhiều sai phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Ngày 24/12/2014, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 777 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án với tổng giá trị 8.289.468.000 đồng; trong đó giá trị bồi thường, hỗ trợ cho Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn là 8.212.818.000 đồng.

Theo đề xuất của Công ty Cổ phần Tiến Lực tại Tờ trình số 29, căn cứ phương án bồi thường được duyệt tại Quyết định 777 và căn cứ Quyết định 180 về giao đất của UBND tỉnh, liên ngành Sở Tài chính - Cục Thuế tỉnh đã có Văn bản 1204 tham mưu UBND tỉnh ghi thu, ghi chi với tổng kinh phí được ghi thu, ghi chi là 7.775.276.169 đồng.

Ngày 4/6/2015, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2277 phê duyệt số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp của dự án bằng hình thức ghi thu, ghi chi là 7.775.276.169 đồng.

Tiếp đó, Cục Thuế Nghệ An đã làm thủ tục ghi thu ngân sách Nhà nước tiền sử dụng đất của dự án số tiền trên; Sở Tài chính cũng đã làm thủ tục ghi chi ngân sách Nhà nước số tiền này qua Kho bạc Nhà nước trong tháng 6/2015.

Liên quan nội dung này, Kết luận của Thanh tra tỉnh Nghệ An nêu rõ: Tại thời điểm tháng 5/2012, Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn giải thể tự nguyện nhưng UBND thành phố Vinh không làm các thủ tục thu hồi đất theo Khoản 2, Điều 38, Luật Đất đai và xử lý tài sản còn lại trên đất theo quy định Điểm a, Khoản 2, Điều 35, Nghị định 181/2004 của Chính phủ, nên khi tiến hành thực hiện dự án không đủ điều kiện để đấu giá đất và tài sản trên đất do Nhà nước quản lý. Trong trường hợp này, việc bồi thường giá trị còn lại tài sản trên đất cho Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn được thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 35, Nghị định 181/2004. Do đó, Nhà nước không phải chi trả tiền đền bù giá trị còn lại giá trị tài sản cố định của Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn.

Đoàn thanh tra chỉ ra những sai phạm cụ thể như: Đối với Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn đã làm sai hồ sơ tài sản, đất đai trình các cấp có thẩm quyền, không làm thủ tục trả đất cho Nhà nước theo quy định để được nhận hỗ trợ bồi thường. UBND phường Cửa Nam xác nhận không đúng tình hình thực tế sử dụng đất. Trong khi thực tế, Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn đã giải thể xong từ năm 2012 nhưng vẫn xác nhận để Hợp tác xã được nhận tiền bồi thường tài sản.

UBND thành phố Vinh đã trình Văn bản số 4972 ngày 11/12/2014 không đúng nội dung, bản chất của việc thu hồi đất. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ hồ sơ UBND thành phố Vinh trình, tham mưu UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất cho Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn và đã khấu trừ giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Công ty Cổ phần Tiến Lực bằng hình thức ghi thu, ghi chi. Tuy nhiên, do phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt là không đúng quy định nên việc khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp của dự án bằng hình thức ghi thu, ghi chi là không đúng quy định với số tiền là 7.775.276.169 đồng.

Các cơ quan của UBND thành phố Vinh gồm: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch và lãnh đạo UBND thành phố Vinh đã không đôn đốc việc bàn giao đất lại cho Nhà nước quản lý.

Hiện tại, dự án Cụm dân cư Trường Sơn cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng, chuyển nhượng được 55/55 căn hộ.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất của Hợp tác xã cổ phần Trường Sơn không đúng quy định. Cụ thể, không xử lý giá trị còn lại của tài sản trên đất theo Điểm c, Khoản 2, Điều 35, Nghị định 181/2004 của Chính phủ mà đã tham mưu UBND tỉnh chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án và được khấu trừ giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Công ty Cổ phần Tiến Lực bằng hình thức ghi thu, ghi chi không đúng quy định.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng liên đới chịu trách nhiệm trong việc làm thất thoát ngân sách Nhà nước do có xác nhận tại các văn bản thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Với những sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước tại dự án Cụm dân cư Trường Sơn mà Đoàn thanh tra đã nêu, UBND tỉnh Nghệ An đã giao Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật vì có dấu hiệu làm thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền 7.775.276.169 đồng. Cùng với đó, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP