Tin trong tỉnh

Nghệ An: Quy hoạch khu vực phía Tây trung tâm đô thị Đô Lương được phê duyệt

Ngày 4/1/2024, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Tây trung tâm đô thị Đô Lương tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương

Theo đó, việc lập quy hoạch khu vực phía Tây trung tâm đô thị Đô Lương tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương với mục tiêu tạo lập một khu vực đô thị có đầy đủ các khu chức năng với không gian kiến trúc cảnh quan hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho đô thị Đô Lương.

Đồng thời, cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 22/12/2022. Khu đất lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương; quy mô diện tích khảo sát, lập quy hoạch khoảng 529,98 ha.

Thị trấn Đô Lương nhìn từ trên cao. Ảnh: Sách Nguyễn

Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch trên, còn tạo dựng một đô thị mang bản sắc riêng, gắn kết hài hoà với các khu vực phát triển đô thị hiện có và các dự án, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Việc lập quy hoạch khu vực ở khu vực này còn làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị, lập quy hoạch chi tiết đô thị và thu hút, kêu gọi, lựa chọn các nhà đầu tư vào thực hiện quy hoạch.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã giao nhiệm vụ các ngành liên quan khảo sát địa hình, điều tra đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật các dự án đầu tư, hiện trạng xây dựng, sử dụng đất và các điều kiện kinh tế xã hội khu vực quy hoạch; tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phù hợp điều kiện địa hình và quy hoạch định hướng của khu vực; xác định không gian xanh đô thị, bao gồm (hành lang xanh, vành đai xanh, công viên hoặc rừng tự nhiên, nhân tạo trong đô thị...), giải pháp cây xanh trong các trục không gian chính, các khu đô thị.

UBND tỉnh Nghệ An giao cho huyện Đô Lương triển khai thực hiện lập quy hoạch xây dựng theo đúng quy định tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật liên quan, đảm bảo mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ quy định và hiệu quả của đồ án.

Tác giả: Tuấn Quỳnh

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP