Tin trong tỉnh

Nghệ An: Tăng cường nguồn lực cho công tác cai nghiện

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 7.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; 21/21 huyện, thị, thành phố, 376/480 xã, phường, thị trấn có ma túy, số người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá có chiều hướng gia tăng. Do đó trong những năm vừa qua, tỉnh Nghệ An đã không ngừng tăng cường các nguồn lực cho công tác cai nghiện để đạt được những kết quả tốt nhất.

Theo thống kê, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho 2.146 người nghiện ma túy với kinh phí hỗ trợ cai nghiện là trên 7,5 tỷ đồng; các cơ sở cai nghiện tiếp nhận và tổ chức cai nghiện cho 950 lượt người nghiện ma túy với kinh phí hỗ trợ là gần 3 tỷ đồng. Công tác cai nghiện ma túy, số người nghiện ma túy được tổ chức cai nghiện tại cộng đồng và cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện tăng lên.

Đào tạo nghề cho học viên cai nghiện (ảnh mh)

Để thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, ngày 05/02/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên; người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại các Trung tâm có chức năng cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó quy định chế độ hỗ trợ và trách nhiệm đóng góp của người nghiện ma túy, gia đình có người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện.

Theo đó, mỗi người hoàn thành chương trình cai nghiện tại cộng đồng được hỗ trợ 3,5 triệu đồng/1 lần cai nghiện. Từ năm 2016 tới nay, tỉnh Nghệ An đã trích ngân sách 7,5 tỷ đồng hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho 2.146 người nghiện ma túy. Tỉnh này cũng trích hơn 2,7 tỷ đồng hỗ trợ 950 lượt người nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện.

UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các Sở, ngành, các cơ quan thông tấn báo chí, các địa phương, đơn vị… tuyên truyền phổ biến các chế độ hỗ trợ cho người nghiện ma túy tại cộng đồng và tự nguyện cai tại các cơ sở cai nghiện đến tận người dân để mọi người hiểu và thực hiện tốt các chế độ, chính sách.Các chế độ hỗ trợ cho công tác cai nghiện tại cộng đồng và tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện đã được người dân, bản thân người nghiện và gia đình người nghiện ma túy đón nhận và tích cực thực hiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, an sinh xã hội.

Ảnh MH

Sau hơn 2 năm thực hiện, các chế độ này đã có nhiều tác động tích cực đến công tác cai nghiện ma túy, số người nghiện ma túy được tổ chức cai nghiện tại cộng đồng và cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện tăng lên. Bên cạnh đó, tỉnh đã kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc cho các địa phương, cơ sở trong quá trình tổ chức cai nghiện. Các địa phương và các cơ sở cai nghiện chủ động hơn trong việc triển khai thực chỉ tiêu, kế hoạch về cai nghiện.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho công tác cai nghiện tại cộng đồng và tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Đó là công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách đến người dân nói chung, người nghiện ma túy và gia đình có người nghiện ma túy nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới.

Hiện người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại gia đình chưa được quy định là đối tượng được hỗ trợ…Hiện người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại gia đình chưa được quy định là đối tượng được hỗ trợ. Trong khi đó, quy định triển khai qua nhiều bước, nhiều cơ quan thẩm định, mất khoảng 2 tháng trước khi hồ sơ đến tòa án thẩm định, gây khó khăn cho công tác cai nghiện.Để công tác cai nghiện và quản lý sau cai có kết quả tốt hơn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần tăng cường hơn nữa tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, mở rộng cơ sở điều trị và cơ sở cấp phát thuốc Methadone ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực có chất lượng để phục vụ công tác cai nghiện tại cộng đồng; tiếp tục dạy nghề và tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau cai …

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP