Tin trong tỉnh

Nghệ An: Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra 30 ngày sau loạt bài MTĐT phản ánh (Bài 6)

UBND tỉnh Nghệ An vừa ký QĐ thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng do Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư tại phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời

Từ ngày 14 đến ngày 25/7/2022, TC Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có loạt bài viết về các sai phạm xảy ra tại Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, TP Vinh do Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư.

Cụ thể, các bài viết được phản ánh: “Nhiều vi phạm không được xử lý của một “siêu” dự án trên tuyến đường đắt đỏ nhất TP Vinh?”, “Nghệ An: Dự án vi phạm pháp luật không bị thu hồi mà được chia tách, chuyển nhượng”, “Nghệ An: Quy hoạch 2 lô biệt thự, bỗng dưng “biến” thành nhà hàng Beer Ngon?”, và bài “Nghệ An: Ai chấp thuận chủ trương cho Cty Việt Lào chuyển nhượng đất dự án?”.

Dư luận hi vọng với việc chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo, UBND tỉnh Nghệ An, các sai phạm tại Dự án do Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư sẽ được làm sáng tỏ.

Sau loạt bài viết, ngày 29/7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có Công văn số 814 gửi UBND tỉnh Nghệ An về xử lý vụ việc báo nêu. Công văn nêu rõ: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trỉ, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét, giải quyết kiến nghị của các cơ quan báo chí phản ánh”.

Cụ thể: “Báo Moitruongvadothi.vn từ ngày 14 đến ngày 25/7/2022 có loạt bài phản ánh Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng do Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai, sau hơn 1 thập kỷ vẫn là bãi đất trống. Điều đáng nói, mặc dù được UBND TP Vinh và các ban, ngành thống nhất kiến nghị thu hồi nhưng sau đó, dự án đã nhanh chóng “biến hoá” chia tách, chuyển nhượng cho 3 chủ đầu tư khác. Dư luận đặt câu hỏi, ai, đơn vị nào chịu trách nhiệm về việc chia tách này? Thiết nghĩ, nếu không xử lý sẽ trở thành tiền lệ xấu trong môi trường đầu tư tại Nghệ An”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị: “UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc, nếu đúng như Báo nêu thì kịp thời có giải pháp khắc phục, xử lý. Báo cáo kết quả gửi Thường trực Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) trước ngày 9/8/2022”.

Thực hiện Công văn số 814 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, ngày 3/8/2022 UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 5853/UBND-TH giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xác minh, xử lý nội dung phản ánh của TC Moitruongvadothi.vn điện tử với loạt bài viết từ ngày 14 đến ngày 25/7/2022. Kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 8/8/2022.

CV số 4646/STNMT-QLĐT gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, xử lý loạt bài phản ánh các sai phạm tại Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng do TC Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh.

Ngày 5/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An có Công văn số 4646/STNMT-QLĐĐ gửi UBND tỉnh Nghệ An. Tại CV này, Sở TN&MT có kiến nghị xử lý: “Sau khi thực hiện rà soát hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất, chuyển nhượng đất thuộc dự án Khách sạn, văn phòng cho thuê, nhà ở tại phường Hưng Dũng, TP Vinh do Tổng Cty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư, cho thấy việc tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đảm bảo quy định pháp luật”.

Công văn số 4646 kiến nghị tiếp: “Ngày 17/07/2022, Sở TN&MT đã có công văn số 4202/STNMT-QLĐĐ gửi các sở, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Cục thuế tỉnh và UBND TP Vinh để xin ý kiến. Tuy nhiên các sở, ngành còn có ý kiến khác nhau về việc xử lý các vi phạm pháp luật trước đây của chủ đầu tư, về việc tách thửa, cấp giấy chứng nhận QSD đất, chuyển nhượng QSD đất và phương án đề xuất xử lý Dự án.

Do vậy, ngày 5/8/2022, Sở TN&MT đã có công văn số 4627 “Báo cáo và kính đề nghị UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát liên ngành do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp và UBND TP Vinh tham gia làm thành viên để kiểm tra, tham mưu xử lý toàn diện các vấn đề của Dự án”.

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành sau loạt bài phản ánh

Ngày 7/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 2673/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, chung cư cao tầng do Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư tại phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Thời hạn kiểm tra 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra (không kể các ngày nghỉ theo chế độ nhà nước quy định).

UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 2673 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có 16 người trong đó, ông Phạm Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Văn Trường, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng đoàn.

Ngoài ra Đoàn còn có các thành viên như: ông Trần Việt Dũng – Phó giám đốc Sở Tài chính, ông Chu Anh Tuấn – phó giám đốc Sở Xây dựng, bà Nguyễn Thị Lan- phó giám đốc Sở Tư pháp, ông Lê Sỹ Chiến- phó chủ tịch UBND TP Vinh, ông Phan Duy Hùng- Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường…

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở và pháp luật có liên quan trong việc thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh đối với Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào và các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào.

Kiểm tra, rà soát các hồ sơ thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đối với Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.

Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát; tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Về quyền hạn của Đoàn kiểm tra: Được quyền làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 2673/QĐ-UBND do phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu ký cũng nêu rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các đối tượng được kiểm tra như sau:

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ kịp thời hồ sơ, tài liệu liên quan Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh; giải trình đầy đủ các vấn đề có liên quan đến Dự án theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Tác giả: THỤC ANH – THANH PHƯƠNG

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP