Tin trong tỉnh

Nghệ An tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thực hiện Đề án 06

Để phát huy những lợi ích thiết thực, hiệu quả của Đề án 06, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã kêu gọi nhân dân tích cực đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2023 với nhiều tiện ích, phục vụ công tác chuyển đổi số.

Trong thời gian qua, với sự ủng hộ của người dân, tỉnh Nghệ An đã cơ bản hoàn thành 100% việc cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử đối với công dân có đủ điều kiện trên địa bàn, được Bộ Công an phê duyệt 1.075.159 hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử chưa cao, toàn tỉnh mới chỉ kích hoạt được 642.305/1.708.473 tài khoản đã được Bộ Công an phê duyệt (đạt 37,6%).

Cán bộ Công an huyện Tương Dương đến tận nhà hướng dẫn người dân vùng cao cài đặt định danh điện tử mức độ 2 trên smartphone.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt Đề án 06) có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Một trong những nội dung trọng tâm của Đề án là tài khoản định danh điện tử mức độ 2, với giá trị tương đương thẻ căn cước công dân gắn chíp và các giấy tờ, tài liệu khác (Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Bảo hiểm y tế,...) sau khi đã được tích hợp thông tin vào tài khoản. Người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và kiến nghị, phản ánh về tình hình an ninh trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm,...

Để phát huy những lợi ích thiết thực, hiệu quả của Đề án 06, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trân trọng kêu gọi toàn thể nhân dân trong tỉnh hãy tích cực đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử (phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2023) với nhiều tiện ích, phục vụ công tác chuyển đổi số, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh, văn minh và hiện đại.

Bên cạnh đó, thực hiện công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06 nhằm tháo gỡ các nội dung vướng mắc, đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh tiếp tục tập trung rà soát, chuyển đổi, đề xuất chuyển đổi quy trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với các Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý từ phương thức truyền thống sang thực hiện trên môi trường điện tử; tiếp tục chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định danh mục TTHC đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh. Rà soát, đánh giá, kiểm tra tình hình các dịch vụ công do ngành, đơn vị mình quản lý theo 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Từ đó, lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hàng ngày của người dân, doanh nghiệp, có điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, tiến tới cung cấp các ứng dụng (apps) thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tương tác hiệu quả với chính quyền. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9/2023.

Về công tác số hóa, chuẩn hóa dữ liệu, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có. Tiếp tục tham mưu việc kết nối, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để đảm bảo đồng bộ, thực chất, hiệu quả.

Riêng với Công an tỉnh là cơ quan Thường trực Đề án 06 tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác xác thực, tích hợp, hiển thị các thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VnelD, dần thay thế việc cung cấp các giấy tờ cá nhân trong thực hiện giao dịch, thủ tục hành chính.

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền Đề án 06 hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của các bộ, ngành.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các nội dung vướng mắc, cần tháo gỡ; trên cơ sở đó, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện trong quá trình triển khai Đề án 06. Với mục tiêu phát huy những lợi ích thiết thực, hiệu quả của Đề án 06, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP