Nghệ An tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thực hiện Đề án 06

Để phát huy những lợi ích thiết thực, hiệu quả của Đề án 06, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã kêu gọi nhân dân tích cực đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2023 với nhiều tiện ích, phục vụ công tác chuyển đổi số.


TOP