Tin trong tỉnh

Nghệ An: Thêm 20.848 lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được hỗ trợ

Mới đây, tỉnh Nghệ An có Quyết định số 574/QĐ-UBND tiếp tục giải quyết kinh phí thực hiện một số chính sách hỗ trợ dành cho 20.848 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng.

Cụ thể, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ cho 215 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền 552.375.000 đồng; hỗ trợ cho 3.832 người lao động ngừng việc với số tiền 6.647.000.000 đồng; hỗ trợ cho 4.666 trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với số tiền 6.388.880.000 đồng.

UBND tỉnh cũng quyết định hỗ trợ cho 360 hộ kinh doanh với số tiền 1.080.000.000 đồng; hỗ trợ đối với 11.770 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, đối tượng đặc thù khác theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh với số tiền 17.655.000.000 đồng; hỗ trợ 5 người là hướng dẫn viên du lịch với số tiền 18.550.000 đồng.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh, các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã số tiền 4.848.488.000 đồng để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng.

UBND tỉnh quyết định tạm ứng ngân sách tỉnh số tiền 27.493.317.000 đồng cấp cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên.

Tác giả: HOÀNG TÙNG

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP