Tin trong tỉnh

Nghệ An thông qua Nghị quyết quy định mức giá xét nghiệm Covid-19

Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 gồm: mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 xét nghiệm nhanh, mức thanh toán tối đa không quá 109.700 đồng/xét nghiệm. Mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động, mức thanh toán tối đa không quá 186.600 đồng/xét nghiệm.

Chiều 9/12, tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, nghị quyết này của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, bao gồm việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 gồm: mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 xét nghiệm nhanh, mức thanh toán tối đa không quá 109.700 đồng/xét nghiệm. Mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động, mức thanh toán tối đa không quá 186.600 đồng/xét nghiệm. Mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR: trường hợp mẫu đơn, mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng/xét nghiệm...

Giá các dịch vụ nêu trên bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại Khoản 3, Điều 2, Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.
Nghị quyết này không áp dụng đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách chi trả theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Đối tượng áp dụng của nghị quyết này, gồm: các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An, trừ cơ sở y tế công lập thực hiện dịch vụ y tế dự phòng; các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Bộ, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (trừ các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc Bộ, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh); các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xét nghiệm SARS-Cov-2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Thành Châu

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP