Tin trong tỉnh

Nghệ An: Thu ngân sách vượt kế hoạch hàng nghìn tỉ đồng

Năm 2023, trong bối cảnh được nhìn nhận là khó khăn nhiều hơn thuận lợi, song với sự nỗ lực cao, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó thu ngân sách đạt 20.250 tỷ đồng, vượt gần 28% kế hoạch và là năm thứ hai liên tiếp tỉnh vượt thu.

Trong đó thu nội địa hơn 18.972 tỷ đồng, đạt 130,07% so với kế hoạch (14.586 tỷ đồng); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu gần 1.278 tỷ đồng, đạt 102,23% so với kế hoạch (1.250 tỷ đồng). Kinh tế duy trì được đà tăng trưởng khá (7,14%), cao hơn tốc độ tăng trưởng cả nước (5,05%).

Năm 2023, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 20.250 tỷ đồng

Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, Nghệ An đứng trong tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với hơn 1,6 tỷ USD (xếp 8/63 tỉnh, thành phố). Tổng kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên vượt mốc 3 tỷ USD, đạt 3,11 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách năm thứ 2 liên tiếp vượt mốc 20.000 tỷ đồng.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An thu ngân sách đạt hơn 21 nghìn tỉ đồng, cao nhất từ trước đến thời điểm đó.

Theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 7/12/2023, HĐND tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 đạt 9 - 10%; thu ngân sách 15.903 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch năm 2023.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP