Từ năm 2022, Nghệ An được vay không quá 40% thu ngân sách

Nghệ An được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại. Tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp.

Thu ngân sách tăng trở lại

Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước tháng 10 vừa qua đạt hơn 133 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với tháng 9 (chỉ thu hơn 72 nghìn tỷ đồng). Nhờ đó, luỹ kế thu ngân sách 10 tháng qua đạt 91% dự toán cả năm (tương ứng hơn 1,22 triệu tỷ đồng).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua các phương án bù hụt thu ngân sách

Tại phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với tờ trình về phương án phân bổ, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương bù hụt thu và nguồn vượt thu tiền sử dụng đất phần ngân sách tỉnh hưởng năm 2018.

Nghệ An: Thu ngân sách 5 tháng năm 2019 tăng gần 19%

Dự toán thu ngân sách HĐND tỉnh giao năm 2019 là 13.498 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm 2019, Nghệ An thu ngân sách ước đạt 5.950 tỷ đồng, bằng 44,1% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2018.

HĐND tỉnh Nghệ An sẽ giám sát thu ngân sách trên địa bàn

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và thực tiễn dư luận đang đặt ra nhiều băn khoăn; vì vậy, HĐND tỉnh phải vào cuộc giám sát để tìm ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Con Cuông đấu giá thành công 6 lô đất ở

Huyện Con Cuông vừa phối hợp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An tổ chức bán đấu giá 7 lô đất ở tại thôn Tân Dân, xã Bồng Khê, trong đó có 6 lô đấu giá thành công.

Tăng lương cho hơn 2 triệu người: Cán bộ đông thế, lấy tiền đâu ra

Lương cán bộ, công chức thấp, ai cũng thấy điều đó. Cho nên, Chính phủ đã nỗ lực cải cách tiền lương, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức dù ngân sách còn rất eo hẹp. Các cơ quan của Quốc hội cũng ủng hộ chủ trương này, nhưng bổ sung thêm một số góc nhìn riêng.

Mỗi người Việt gánh hơn 34 triệu đồng nợ công năm 2018

Dư nợ công ước thực hiện năm 2017 là 3.128 nghìn tỷ đồng; ước năm 2018 là 3.409 nghìn tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi người Việt có thể gánh hơn 34 triệu đồng nợ công năm nay, tăng gần 3 triệu đồng mỗi người so với năm 2017.


TOP