Tin trong tỉnh

Ngành Thuế Nghệ An hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, kết thúc năm 2020, ngành Thuế Nghệ An đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách đề ra.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Năm 2020, Cục Thuế Nghệ An triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao độ và sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, ngành Thuế Nghệ An đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách đề ra.

Cụ thể, kết thúc năm 2020, số thu đạt 16.186 tỷ đồng, bằng 125% dự toán pháp lệnh và 121% dự toán HĐND, bằng 109% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng chú ý số thu nội địa tính cân đối (trừ tiền sử dụng đất) đạt 11.131 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2020, có 13 khoản thu đạt và vượt dự toán được giao như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương; lệ phí trước bạ; thuế thu nhập cá nhân…

Tuy vậy, có 3 khoản dự kiến không đạt dự toán giao như thu từ công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh; thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương; phí, lệ phí. Song, 10/10 Chi cục thuế hoàn thành dự toán cả về tổng số thu và số thu trừ tiền sử dụng đất.

Hơn nữa, năm 2020, ngành Thuế Nghệ An đã tích cực rà soát để giải quyết các chính sách hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh như giãn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thuế, xử lý khoanh nợ, xóa nợ đọng, kê khai thuế điện tử; cắt giảm 30% cuộc thanh, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

Tại hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2021, ngành thuế Nghệ An đã tập trung thảo luận trên cơ sở thống nhất năm 2021 sẽ triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế và 17 nhóm giải pháp.

Năm 2021, ngành Thuế Nghệ An được Bộ Tài chính giao dự toán thu 11.912 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất là 9.562 tỷ đồng; HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao dự toán thu là 12.782 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất so với dự toán Bộ Tài chính giao.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: Tạp chí Tài chính doanh nghiệp

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP