Tin trong tỉnh

Nghệ An: Thuê đất ưu đãi sản xuất nhưng vẫn không được miễn thuế?

Mặc dù được cấp có thẩm quyền cho hợp tác xã (HTX) thuê đất để ươm cây giống lâm nghiệp là đất nông nghiệp khác và được miễn tiền thuê đất nhưng Cục Thuế Nghệ An vẫn áp vào loại đất phải nộp thuế.

Sự việc nhùng nhằng, kéo dài giữa Cục Thuế Nghệ An và HTX Lâm nghiệp và Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương suốt thời gian qua khiến cho đơn vị được thuê đất gặp cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.

HTX nói có, Cục thuế trả lời không

Ông Nguyễn Sỹ Bình – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Lâm nghiệp và Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Thủy cho biết, vào ngày 19/4/2019, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 216/QĐ-UBND cho Hợp tác xã thuê 5.987,1 m2 đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp khác.

Cụ thể, dự án mà HTX được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê sẽ sử dụng vào mục đích: Xây dựng vườn ươm cây giống Nông – Lâm nghiệp gồm cây keo, cây chè giống để phục vụ nhân dân trên địa bàn có nguồn giống đảm bảo chất lượng, giá cả ổn định tăng thu nhập cho người dân.

Tiếp đó, ngày 11/12/2019, đại diện HTX đã làm việc với Cục Thuế Nghệ An về việc miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng vẫn chưa được sự thống trong việc miễn giảm tiền thuê đất cho Hợp tác xã.

Văn bản trả lời của Cục Thuế Nghệ An nói rằng dự án của HTX Lâm nghiệp và dịch vụ tổng hợp xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương không được miễn thuế thuê đất hoàn toàn?

Đó là, vào ngày 18/12/2019, Cục Thuế Nghệ An có Công văn số 5186/CT-HKDTK về việc miễn, giảm tiền thuê đất của HTX Dịch vụ tổng hợp Thanh Thủy được áp dụng căn cứ quy định tại điểm d khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. Theo quy định nói trên thì HTX chỉ được miễn mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc “Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn) và điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Hợp tác xã thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh được giảm 50% tiền thuê đất)”.

Tuy nhiên, HTX không đồng ý và cho rằng, tại điểm g khoản 1 Điều 19 Nghị định 46/NĐ-CP quy định “Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối”.

Chính vì vậy, đại diện HXT cho rằng, nếu đối chiếu với các quy định tại Nghị định 46, đơn vị sẽ được miễn tiền cả thời gian thuê đất.

Đơn vị sản xuất có bị làm khó?

Với những viện dẫn để phủ nhận việc dự án mà HTX không thuộc danh mục được miễn tiền thuê đất hoàn toàn suốt quá trình được cho thuê sử dụng của Cục Thuế Nghệ An, đơn vị này cũng đã có văn bản kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền.

Thậm chí, những nội dung mà HTX Lâm nghiệp và dịch vụ tổng hợp xã Thanh Thủy cũng đã được Liên minh HTX tỉnh Nghệ An có ý kiến “Đề nghị Cục Thuế tỉnh xem xét vận dụng điểm c khoản 2 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ…”.

“Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP trong đó có nguyên tắc nêu trên đã được xác định tương đối với từng dự án cụ thể theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ như ý kiến của Đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An đề nghị” – trích văn bản Cục Thuế trả lời HTX Lâm nghiệp và dịch vụ tổng hợp xã Thanh Thủy vào ngày 21/8/2020.

Vậy nhưng, HTX cho rằng, theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư thì Hợp tác xã thuộc diện: “Sản xuất, nhân lai tạo giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản”.

Thực tế hiện nay thì vườn ươm cây Nông – Lâm nghiệp của HTX trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp cho nhân dân trên địa bàn

Bên cạnh đó, trên thực tế hiện nay thì vườn ươm cây Nông – Lâm nghiệp của HTX trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp cho nhân dân trên địa bàn, vậy theo quy định thì HTX được miễn tiền thuê đất theo quy định.

Ông Nguyễn Sỹ Bình – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Lâm nghiệp và dịch vụ tổng hợp xã Thanh Thủy cho biết, theo như văn bản trả lời của Cục Thuế vào ngày 21/8/2020 còn viện dẫn Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam vào để miễn tiền thuê đất, thuê mặt là không đúng đối tượng.

Lý do là theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ quy định mã ngành kinh tế Việt Nam, không thể áp dụng để miễn, giảm tiền thuê đất. Ông Bình thắc mắc rằng, nếu Cục Thuế Nghệ An áp dụng Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg để hỗ trợ ưu đãi HTX thì chế độ ưu đã được ghi rõ ở điều nào, khoản nào trong Quyết định trên và được miễn giảm bao nhiêu?

Tác giả:

Nguồn tin: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP