Tin trong tỉnh

Nghệ An triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 6/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà trong năm 2021. Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật (23/5/2021). Thời gian không còn nhiều, trong khi phải triển khai thực hiện một khối lượng công việc lớn và quan trọng; tình hình dịch Covid - 19 xuất hiện trở lại ở nhiều địa phương trong cả nước, đang diễn biến phức tạp…Bối cảnh đó, đặt ra thách thức, áp lực không nhỏ đối với công tác chỉ đạo, triển khai bầu cử của cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An. Bằng kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp của tỉnh vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh lưu ý: công tác chuẩn bị phải chủ động, chu đáo, với trách nhiệm cao nhất, chất lượng nhất; Bao quát, chủ động, lường trước mọi công việc, các tình huống có thể xảy ra, phân công trách nhiệm rõ ràng, rõ người, rõ việc, khoa học, hợp lý và hiệu quả. Trong chỉ đạo, điều hành phải chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp cao; không kèn cựa, né tránh nhiệm vụ, luôn nhất quán, nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Đồng thời, căn cứ vào bối cảnh, điều kiện thực tế để ứng xử phù hợp; năng động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành để đạt hiệu quả cao nhưng đảm bảo đúng quy định. Triển khai thực hiện từng bước, từng việc, làm bước nào chắc bước đó.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu: trong quá trình chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức bầu cử, cần đặc biệt chú trọng công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ ứng cử tham gia đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Kiên quyết không giới thiệu các ứng cử đại biểu không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là về đạo đức, thái độ chính trị, nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đại diện tiêu biểu cho tiếng nói của hơn 3,3 triệu cử tri và Nhân dân tỉnh nhà. Đại biểu phải có khả năng đóng góp tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh đã quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Cùng với việc quán triệt Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội nghị cũng đã quán triệt, hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng củ đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, xóm, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; Triển khai Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: Xuân Hướng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP