Tin trong tỉnh

Nghệ An: Trong năm 2023, lượng kiều hối gửi về huyện Yên Thành đạt hơn 250 triệu USD

Năm 2023, lượng kiều hối gửi về huyện Yên Thành đạt 252 triệu USD.

Yên Thành là địa phương có lượng lao động làm việc ở nước ngoài luôn đứng tốp đầu của tỉnh Nghệ An. Hiện có xấp xỉ 20 nghìn người đang làm ăn ở các nước châu Âu, châu Á...

Ước tính, trong năm 2023, lượng kiều hối gửi về huyện Yên Thành đạt 252 triệu USD, tăng 7 triệu USD so với năm 2022. Lượng kiều hối này chiếm 50% giá trị sản xuất của huyện trong cả năm. Trong đó, lượng kiều hối gửi về trong dịp Tết Giáp Thìn ước khoảng 25 triệu USD.

Huyện Yên Thành là địa phương có người lao động ở nước ngoài thuộc top nhiều của tỉnh Nghệ An


Ngoài những địa phương có truyền thống đi xuất khẩu lao động lâu năm như Sơn Thành, Viên Thành, Hồng Thành, Phú Thành thì mấy năm gần đây có thêm các xã: Mã Thành, Tiến Thành, Lăng Thành...

Nhờ có nguồn kiều hối của con em gửi về, thu nhập của người dân nâng lên, các gia đình có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang và có điều kiện đóng góp tích cực cho địa phương xây dựng nông thôn mới.

Tác giả: Phạm An

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP