Tin trong tỉnh

Nghệ An yêu cầu sở, ngành không được tự đặt thêm các điều kiện kinh doanh

Đây là một trong những yêu cầu được UBND tỉnh Nghệ An đưa ra đối với giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh liên quan đến tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ảnh tư liệu.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh yêu cầu chủ động rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh chuyên ngành, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn bản do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại ký cũng nêu rõ: giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh không được tự đặt thêm các quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; danh mục hàng hóa, thủ tục chuyên ngành trái quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai các nội dung trên, trường họp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Yêu cầu trên của UBND tỉnh Nghệ An là nhằm thực hiện Chỉ thị số 20/CT -TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP