Kinh tế

Nghĩa Đàn đấu giá thành công 153 lô đất

Trong 10 tháng qua, huyện Nghĩa Đàn hoàn thành chỉ tiêu đấu giá đất, ước thực hiện cả năm 2018 được 50 tỷ đồng.

Một phiên đấu giá đất tại thị trấn Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Theo báo cáo của Văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất huyện Nghĩa Đàn: Từ đầu năm đến nay, Nghĩa Đàn lập kế hoạch và tổ chức đấu giá thành công cho 153 lô đất, trong đó ở khu quy hoạch thị trấn Nghĩa Đàn có 75 lô; còn lại 78 lô đất ở các xã Nghĩa Bình, Nghĩa Hội, Nghĩa Tân, Nghĩa Lâm và Nghĩa Lộc.

Theo ông Lê Viết Phú - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghĩa Đàn cho biết:

Phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở rà soát các quỹ đất dôi dư, quỹ đất phù hợp với quy hoạch dân cư để hướng dẫn người dân, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định; Xây dựng kế hoạch cụ thể về trình tự, thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục thu hồi đất, giải phóng san tạo mặt bằng các quỹ đất dân cư để tổ chức đấu giá. Việc chia lô phù hợp với với từng đối tượng, với diện tích từ 220 - 250 m2, có giá cao nhất 886 triệu đồng/lô, giá thấp nhất 80 triệu đồng/lô, nên phù hợp với nhiều người dân có nhu cầu mua đất.

Việc định giá khởi điểm sát với giá thị trường; trình tự, thủ tục đăng ký mua hồ sơ, thông tin về các thửa đất… được dán công khai, minh bạch để người dân tìm hiểu và đưa ra quyết định cũng là những điều kiện hết sức quan trọng giúp huyện tổ chức thành công các phiên đấu giá đất.

Sau khi đấu giá đất thành công, các khu nhà mới đã được xây dựng khang trang. Ảnh: Minh Thái

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Chi cục Thuế huyện, các địa phương đôn đốc các tổ chức, cá nhân nộp tiền trúng đấu giá đất vào ngân sách, làm cơ sở để các ngành chức năng huyện sớm hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với những lô đất trúng đấu giá./.

Tác giả: Minh Thái

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP