Trong nước

Nhiệm vụ chi tiết các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản thông báo về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP