Trong nước

Nhiều bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân được đồng nào

Đến nay vẫn có một số bộ, cơ quan trung ương giải ngân rất thấp hoặc có tỉ lệ giải ngân 0% như: Văn phòng Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội...

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện từ đầu năm đến ngày 30.6.2024. Báo cáo nêu có nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhưng kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng. Bộ Tài chính tiếp tục đưa ra các kiến nghị để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm.

Nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hiện chưa được giải quyết dứt điểm - Ảnh: IT


Theo đó, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31.5.2024 là 143.611,4 tỉ đồng, đạt 20,09% kế hoạch (714.789,8 tỉ đồng), đạt 21,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30.6.2024 là 196.669,4 tỉ đồng, đạt 27,51% kế hoạch, đạt 29,39% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó vốn trong nước là 194.270,6 tỉ đồng, đạt 28% kế hoạch và 30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn nước ngoài là 2.399,1 tỉ đồng, đạt 12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Đến hết tháng 6.2024 có 12/44 bộ, cơ quan trung ương và 37/63 địa phương có tỉ lệ ước giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước. Một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỉ lệ giải ngân tốt gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Đài Truyền hình Việt Nam, Liên Hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các địa phương như: Thanh Hóa, Tiền Giang, Phú Thọ, Long An, Đồng Tháp, Hà Tĩnh.

Vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế có tỉ lệ giải ngân đạt cao, đạt 78,23% kế hoạch; đặc biệt vốn bộ, cơ quan trung ương quản lý có tỉ lệ giải ngân trong 6 tháng đạt 99,58% (riêng Bộ Giao thông Vận tải đạt tỉ lệ giải ngân là 100%).

Đáng chú ý, vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế có tỉ lệ giải ngân cao, đạt 78,23% kế hoạch; đặc biệt vốn bộ, cơ quan trung ương quản lý có tỉ lệ giải ngân trong 6 tháng đạt 99,58% (riêng Bộ Giao thông vận tải đạt tỉ lệ giải ngân là 100%).

Tuy nhiên, có 32/44 bộ, cơ quan trung ương và 26/63 địa phương giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả nước. Đặc biệt có một số bộ, cơ quan trung ương giải ngân rất thấp hoặc có tỉ lệ giải ngân 0% như: Văn phòng Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội...; Riêng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có tỉ lệ giải ngân 0% do chưa phân bổ kế hoạch vốn.

Một số địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới 15% như: Hải Dương, Bắc Ninh, TP.HCM, Hưng Yên. Các số liệu cũng cho thấy, tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia đạt cao hơn so với tỉ lệ giải ngân bình quân chung 5 tháng của cả nước.

Đến hết ngày 31.5.2024, tổng số vốn giải ngân của 9 dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải là 21.920,18 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 23,1% kế hoạch năm 2024 được giao (94.724,73 tỉ đồng), trong đó, vốn ngân sách trung ương là 20.328,84 tỉ đồng, đạt 27,9%; vốn ngân sách địa phương là 1.563,72 tỉ đồng, đạt 12,1%.

Bộ Tài chính cho biết các vướng mắc, khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đã được Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại các báo cáo tình hình giải ngân hằng tháng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm như: Vướng mắc về cơ chế chính sách, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vướng mắc về nguyên vật liệu xây dựng... đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Bên cạnh đó, việc giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân như: Một lượng tương đối lớn vốn ngân sách trung ương (11.916 tỉ đồng) mới được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung nên khó có thể giải ngân kịp thời nguồn vốn trên trong 6 tháng đầu năm. Tỉ lệ giải ngân cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, dự án giao thông liên vùng do địa phương quản lý còn thấp.

Ngoài ra, theo báo cáo của một số địa phương trong thời gian qua có hiện tượng sụt lún, sạt lở các tuyến đường giao thông và khô cạn nước trên các tuyến kênh rạch ở vùng ngọt, gây khó khăn trong quá trình vận chuyển vật tư, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Tác giả: Tuyết Nhung

Nguồn tin: 1thegioi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP