Nghệ An theo dõi giải ngân đầu tư công '10 ngày 1 lần'

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phân công Giám đốc các sở, nghành, đơn vị liên quan là chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra tiến độ, giải ngân các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

Vì sao Nghệ An chậm giải ngân đầu tư công?

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; giá cả nguyên, vật liệu tăng cao; những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện… là những nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 ở Nghệ An chậm.

Vì sao khó giải ngân kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam qua Nghệ An?

Theo kế hoạch, các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam sẽ cơ bản hoàn thành năm 2021. Tuy nhiên, đến nay đoạn qua Nghệ An, quá trình thực hiện trích lục, trích đo, tái định cư của các địa phương còn chậm so với kế hoạch, tiến độ đề ra, dẫn đến khó khăn trong việc giải ngân

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm

Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thành thị về triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; giao ban công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018 diễn ra sáng 12/7.


TOP