Tin trong tỉnh

Nghệ An kiến nghị thu hồi vốn đầu tư công đối với 60 công trình, dự án

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, tổng kế hoạch đầu tư công tập trung nguồn ngân sách địa phương năm 2021 là hơn 1.587 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn các năm trước kéo dài sang năm 2021 là hơn 106 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2021 hơn 1.480 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công tập trung nguồn ngân sách địa phương năm 2021 là hơn 1.522 tỷ đồng, đạt 95,9%. Trong đó, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các năm trước kéo dài sang năm 2021 hơn 96,5 tỷ đồng, đạt 90,63%; giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 gần 1.426 tỷ đồng, đạt 96,28%.

Căn cứ quy định của pháp luật, thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốnđầu tư công năm 2020 không được kéo dài sau ngày 31/12/2021, do đó UBND tỉnh Nghệ An đề nghị HĐND tỉnh cho chủ trương thu hồi vốn còn lại chưa giải ngân đối với công trình, dự án để bố trí vốn sang các dự án cần đẩy nhanh tiến độ.

Cụ thể, có 19 dự án thuộc kế hoạch năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021, nhưng chưa giải ngân hết chỉ tiêu được đề nghị thu hồi số vốn còn lại chưa giải ngân với tổng số vốn gần 10 tỷ đồng. Trong đó các dự án điển hình như: Khu thực nghiệm và vườn ươm taọ công nghệ cao tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hoà; đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cho các bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Kỳ, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương và Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc…

Một dự án thuỷ lợi đang được thi công tại Nghệ An.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2021, tại Khoản 2, Điều 68, Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31/01 năm sau. Trường hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách Trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện, nhưng không quá ngày 31/12 của năm sau.

Phạm vi các dự án được cho phép kéo dài là những dự án quan trọng quốc gia; dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng; dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng được bố trí vốn kế hoạch năm sau; dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách Nhà nước, dự phòng ngân sách Nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau; dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép; dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài; Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chỉ có duy nhất 1 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thực hiện điều chỉnh kế hoạch.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh Nghệ An cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 đối với 8 dự án với số vốn còn lại hơn 55 tỷ đồng, gồm: Khôi phục nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Bắc Nghệ An, Dự án xây dựng mẫu các khu định cư làng chài trên sông Lam thuộc huyện Thanh Chương... Có 2 dự án với số vốn còn lại chưa giải ngân hơn 8,1 tỷ đồng, trong đó đề xuất cho phép kéo dài số vốn gần 2,3 tỷ đồng và số còn lại đề nghị thu hồi. Có 39 dự án với số vốn gần 34 tỷ đồng không thuộc các trường hợp cho phép kéo dài bị đề nghị thu hồi số vốn chưa được giải ngân còn lại, như: Cầu treo đò Rồng thuộc huyện Anh Sơn, cầu Thanh Nam qua Sông Lam thuộc huyện Con Cuông, xây dựng trạm bơm N8-a8 Vách Nam, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu…

Như vậy, đối với kế hoạch đầu tư công năm 2021, có tổng 49 dự án chưa giải ngân hết chỉ tiêu với số vốn còn lại chưa giải ngân là hơn 55 tỷ đồng; trong đó được đề xuất kéo dài hơn 15,3 tỷ đồng và thu hồi hơn 39,7 tỷ đồng. Tính chung kế hoạch đầu tư năm 2020 kéo dài sang 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 có tổng 68 dự án; trong đó có 8 dự án cho phép kéo dài thời gian thực hiện và 60 dự án đề nghị thu hồi số vốn còn lại là gần 50 tỷ đồng.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP