Tin trong tỉnh

Nghệ An quyết liệt thực hiện giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Nghệ An là trên 11.005 tỷ đồng. Đến hết tháng 10 vừa qua, tỉnh Nghệ An giải ngân được trên 6.367,2 tỷ đồng đạt 57,6% so với kế hoạch, đứng thứ 46 trong 63 địa phương theo thứ tự tỷ lệ giải ngân.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh, thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Nghệ An thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: H.T

Tuy nhiên, theo báo cáo từ UBND tỉnh Nghệ An, một số ngành, địa phương, đơn vị chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt, nên tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp. Việc triển khai thực hiện các dự án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục triệt để… dẫn đến nguồn vốn phải kéo dài thời gian thực hiện và số vốn chưa giải ngân còn lớn.

Bên cạnh đó, nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh có tiến độ giải phóng mặt bằng chậm do người dân không đồng thuận với mức bồi thường đã làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư chung của tỉnh.

Một nguyên nhân khác nữa là quá trình huy động nguồn lực cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn, thiếu vốn. Tình trạng số dư tạm ứng kéo dài chưa thu hồi và tình trạng tồn đọng dự án hoàn thành chưa quyết toán vẫn còn lớn…

Đến hết tháng 10 vừa qua, tỉnh Nghệ An giải ngân được trên 6.367,2 tỷ đồng đạt 57,6% so với kế hoạch, đứng thứ 46 trong 63 địa phương theo thứ tự tỷ lệ giải ngân.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, UBND tỉnh Nghệ An đang yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư ngoài việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh đã đề ra từ đầu năm. Trong đó, kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công được tăng cường; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo quy định và ngay khi có khối lượng; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra rà soát từng dự án cụ thể, nhất là dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu được duyệt, đảm bảo hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án…

Chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư các dự án đảm bảo điều kiện giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023, đặc biệt là các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Công chức KBNN đang thực hiện rà soát số liệu thanh toán vốn đầu tư. Ảnh: H.T

Đặc biệt, ngày 16/11 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 9069/UBND- KT về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2023.

UBND tỉnh Nghệ An đang yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư ngoài việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh đã đề ra từ đầu năm.

Tại công văn này, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành giải ngân theo đúng kế hoạch đã cam kết, không đề xuất điều chỉnh vốn sau ngày 15/11/2022.

Đối với các dự án vướng mắc dự kiến không giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch thuộc các đối tượng nêu trên (bao gồm cả vốn trong nước và vốn nước ngoài), UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư quyết liệt triển khai các giải pháp, xử lý các khó khăn vướng mắc để phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân năm 2022./.

Tác giả: Vân Hà

Nguồn tin: thoibaotaichinhvietnam.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP