Tin trong tỉnh

Nghệ An theo dõi giải ngân đầu tư công '10 ngày 1 lần'

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phân công Giám đốc các sở, nghành, đơn vị liên quan là chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra tiến độ, giải ngân các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung ngày 15/10/2021 đã ký quyết định số 3818/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2021.

Theo quyết đinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án được phân công phụ trách, mục tiêu đến hết năm 2021 giải ngân đạt 100% kế hoạch giao.

Bên cạnh đó, kiểm tra thực địa các dự án, tổ chức giao ban với các chủ đầu tư, năm bắt kịp thời tình hình thực hiện của từng dự án được phân công theo dõi để chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Giám đốc các sở ban nghành, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã là chủ đầu tư các dự án chủ trì, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án trong phạm vi thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Máy móc đang thi công trên tuyến đường ven biển tại Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Cùng với đó, làm việc với nhà thầu để dự kiến khối lượng thực hiện và giải ngân cụ thể cho từng dự án trong thời gian từ nay cho đến cuối năm, trong đó xác định rõ khả năng giải ngân, trường hợp không có khả năng giải ngân, chủ động rà soát, đề xuất các cấp có thẩm quyền điều chuyển kịp thời. Đồng thời, tuyệt đối không có tư tưởng giữ vốn làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn tình.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Giám đốc Sở KH&ĐT tiếp tục theo dõi tình hình giải ngân 10 ngày 1 lần, tuỳ diễn biến dịch COVID-19, tham mưu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế các dự án còn vướng mắc, giải ngân kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Giám đốc Sở Tài chính ưu tiên đảm bảo đủ nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nhập tabmis cho các dự án kịp thời (đặc biết là các dự án đã có đủ hồ sơ thủ tục để giải ngân vốn).

Ngoài ra, Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, các sở quản lý xây dựng chuyên nghành (nhất là Sở GTVT, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNN) đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung ưu tiên xử lý hồ sơ thủ tục liên quan của các dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao.

Trước đó, tại Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Trong đó, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021; Phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt 100% kế hoạch; Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các chủ đầu tư cần kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm chất lượng công trình, chậm tiến độ và vi phạm hợp đồng. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Một số dự án đầu tư công ở Nghệ An đang được đôn đốc tiến độ như: Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Của Lò (Nghệ An), dự án đường Mường Xén - Ta Đo – Khe Kiền, dự án đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò (Giai đoạn 1), dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài nối đường ven Sông Lam, TP. Vinh (giai đoạn 1)…

Tác giả: VĂN DŨNG

Nguồn tin: nhadautu.vn

  Từ khóa: giải ngân , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP