Trong nước

Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TPHCM

87/89 đại biểu HĐND TPHCM có mặt đã thống nhất bầu ông Phan Văn Mãi giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 24/8, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, triệu tập kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét và thông qua một số nội dung quan trọng. Chương trình của kỳ họp lần này xoay quanh các nội dung chính là công tác nhân sự của TPHCM, một số tờ trình của Thường trực HĐND và UBND TPHCM.

Tại buổi họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM, đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM. Người được giới thiệu là ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, 87/89 đại biểu có mặt thống nhất bầu ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TPHCM. Như vậy, ông Phan Văn Mãi đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Phan Văn Mãi trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu chương trình hành động của mình, ông Phan Văn Mãi cam kết luôn tích cực rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kiên định lập trường chính trị, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê nin; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và những điều đảng viên không được làm.

Ông Mãi cũng cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sạch, không vụ lợi, khiêm tốn, gần gũi nhân dân, tiếp thu các ý kiến một cách cầu thị, không bảo thủ, định kiến...

Đối với chức trách, nhiệm vụ mới được giao, ông Phan Văn Mãi hứa sẽ thực hiện đầy đủ quyền hạn Chủ tịch UBND TPHCM theo luật định và kế thừa chương trình hành động của Chủ tịch UBND TPHCM đã trình bày tại kỳ họp lần thứ nhất, HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Văn Mãi nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện thời gian tới.

Trong đó, ông Phan Văn Mãi nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện thời gian tới.

Một là tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống Covid-19 nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 86 của Chính phủ, Công điện 1099 của Thủ tướng để cải thiện tình hình, tiến tới kiểm soát dịch Covid-19; tập trung cao trong điều trị, giảm số ca tử vong, sớm ổn định tình hình xã hội và chăm lo tốt cho người dân.

Hai là xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thích ứng với điều kiện dịch bệnh kéo dài, phức tạp, gắn với kiên trì quyết liệt thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 11 của TPHCM đề ra và Nghị quyết HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ba là nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp huy động tối đa nguồn lực phát triển, nhất là nguồn lực con người để phục vụ phát triển đời sống xã hội.

Trước đó, trưa 24/8, tại kỳ họp thứ hai HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND thành phố đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong.

Tại buổi họp, toàn bộ đại biểu HĐND có mặt đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Thành Phong.

Ông Nguyễn Thành Phong được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu tại kỳ họp thứ hai HĐND TPHCM khóa X, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết: "Việc này đã nằm trong phương án công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, việc quyết định thời điểm này đã được Bộ Chính trị xem xét kỹ lưỡng. Khi cầm quyết định trong tay, anh Phong có nói "tôi rất áy náy khi phải rời thành phố lúc này. Chúng ta đã cố gắng hết sức"".

Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong (Ủy viên Trung ương Đảng) giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Theo quyết định trên, ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, thôi chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: Quang Huy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP