Trong nước

Phát huy thành quả của Cách mạng tháng Tám

Lịch sử vĩ đại của Ngày Cách mạng tháng Tám dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã mang lại độc lập tự do cho đất nước, quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.

Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Bản “Tuyên ngôn độc lập”.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Tuyên bố trước quốc dân và thế giới: “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình”. Cách mạng tháng Tám không chỉ mang lại độc lập, tự do cho Việt Nam, đây còn là cuộc cách mạng khởi đầu tại khu vực Đông Nam Á và các dân tộc thuộc địa trên thế giới.

Cuộc Tổng khởi nghĩa thắng lợi, đất nước Việt Nam đã giải phóng được sức sản xuất, người cày có ruộng, người công nhân được làm chủ nhà máy, xí nghiệp, cuộc sống của người dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, lãnh tụ thân yêu của toàn dân tộc Việt Nam.

Sau cách mạnh tháng Tám, chúng tôi nhận thức được một số giai đoạn quan trọng trong việc phát huy tinh thần từ cuộc cách mạng mà chúng ta đã thực hiện được. Cuộc cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân. Sau đó, chúng ta tiến hành cuộc cách mạng cải tạo và xây dựng lại đất nước độc lập và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ nhưng với tinh thần của cách mạng tháng Tám, với tinh thần không có gì quý hơn độc lập, tự do, các giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, các lực lượng vũ trang đã vượt qua muôn vàn khó khăn để làm nên những kỳ tích trong xây dựng đất nước. Việt Nam từ một đất nước bị nạn đói năm 1945 đã cướp đi hàng triệu người dân dưới ách thống trị thực dân, thì ngày nay chúng ta không chỉ có đủ cơm ăn áo mặc, mà còn xuất khẩu đi hàng trăm nước trên thế giới.

Việt Nam đã trở thành “cường quốc” xuất khẩu nông nghiệp trên thế giới, có vị trí và vai trò quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, có tiếng nói uy tín trên trường quốc tế. Việt Nam cũng đã tham gia rất sâu vào hội nhập kinh tế thế giới. Tiếng nói của Việt Nam được tôn trọng khi tham gia gìn giữ hoà bình tại khu vực châu Phi. Việt Nam đã cử nhiều đoàn công tác đi cứu hộ tại những nước gặp thiên tai, địch hoạ trên thế giới.

Với tinh thần cách mạng tháng Tám, cùng tinh thần đoàn kết, hữu nghị với các nước bạn bè, Việt Nam sẵn sàng cởi mở, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng đầu tư hợp tác với các nước. Hiện nay, chúng ta đã tham gia 16 FTA và đang tiếp tục đàm phán với một số nước để mở rộng thêm FTA, với mục tiêu đưa nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, phát huy hết những tiềm năng sẵn có.

Cách mạng Tháng Tám thành công là do tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân ta, không chịu sống mãi kiếp nô lệ của người dân mất nước, một lòng đi theo Đảng và được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng diễn tập, đã quyết vùng lên giành độc lập cho dân tộc.

Lập trường của Việt Nam ngày nay cũng như lập trường từ cuộc cách mạng tháng Tám, đó là Việt Nam luôn chọn lẽ phải, đi lên bằng tự lực cánh sinh cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của quốc tế. Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Đặc biệt, Việt Nam luôn đề cao việc giữ gìn ổn định hoà bình và hợp tác, vì chúng ta rất thấm thía bài học từ hai cuộc kháng chiến để dành lại độc lập tự do, chủ quyền của đất nước. Đây là bài học lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Chúng tôi, những thế hệ cháu con của Bác Hồ, người chiến sĩ đã đi theo cách mạng suốt cuộc đời, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước để thống nhất đất nước, chúng tôi càng thấy ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Tám lớn lao đến như thế nào. Trong lòng mỗi người thế hệ chúng tôi, những người đảng viên, bộ đội đều mong muốn phải góp sức mình với trách nhiệm cao nhất, làm những công việc phù hợp với sức lực và trí tuệ của mình trong giai đoạn hiện nay.

Với tinh thần từ cuộc cách mạng tháng Tám, đó là khó khăn không nản, thắng lợi không chủ quan để xây dựng đất nước Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đến năm 2045 tầm nhìn 2050 Việt Nam sẽ trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, nền kinh tế phát triển toàn diện, đồng bộ, trên tinh thần sáng tạo, năng suất lao động cạnh tranh về sản phẩm cũng như doanh nghiệp.

Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, chúng tôi nhận thức rằng đây chỉ là tạm thời, tôi tin với tinh thần của cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử, chúng ta sẽ tìm mọi cách vượt qua được khó khăn. Người Việt Nam có một truyền thống rất cao quý, đó là càng khó khăn thì càng có nhiều sáng tạo, sáng kiến.

Trước đây, khi còn bị thực dân đô hộ, người dân Việt Nam chỉ có ngày và đêm, còn ngay nay chúng ta có một Việt Nam độc lập và thống nhất thì không có lý do gì để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường và thịnh vượng. Dân tộc Việt Nam sẽ bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong ước.

Tác giả: Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP