Kinh tế

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn diễn ra sáng 12/9, tại thành phố Vinh. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; PGS -TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&PTNT. Ảnh: Lâm Tùng

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện, hoàn thành vượt mức 23/23 chỉ tiêu cơ bản của NQ ở cả 3 lĩnh vực.

Nông nghiệp phát triển với tốc độ cao và ổn định theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới, phát triển. Kết cấu hạ tầng KT-XH được tăng cường; đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn được giữ vững.

Nhân giống tảo xanh (Quỳnh Lưu). Ảnh: Hồ Đình Chiến

Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực sản xuất. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp giai đoạn 2008-2018 đạt bình quân 4,68 %/năm; cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trở thành xu thế phát triển tất yếu.

Thu nhập của đại bộ phận dân cư nông thôn không ngừng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm nhanh, nhất là các huyện nghèo thuộc Chương trình 30a. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh đã có 181/431 xã, 46 thôn, bản và 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bên cạnh ghi nhận nỗ lực của toàn hệ thống trong quá trình thực hiện NQ 26-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Quá trình thực hiện vẫn còn những vấn đề tồn tại cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Chất lượng quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch ở một số địa phương chưa tốt. Chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm chủ yếu còn hạn chế. KHCN trong sản xuất nông nghiệp tuy phát triển, nhưng chỉ chủ yếu ở các cơ sở hàng hóa quy mô lớn, mô hình; tổ chức sản xuất còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu trong xu thế hội nhập...

Trong xây dựng NTM, công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch NTM ở nhiều xã chưa tốt; Hạ tầng KT-XH ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình ANTT, tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp…

PGS - Tiến sỹ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đề nghị Nghệ An cần có chiến lược xây dựng và quảng bá hệ thống nông sản chủ lực của tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ: Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW phải gắn liền với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, gắn với quá trình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH của từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phải thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân, đặt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân lên hàng đầu, làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng, dân tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp công, của để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, nâng cao thu nhập cho người dân là tiền đề để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu khác, do vậy từng địa phương phải có cách làm chủ động để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phú Hương

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban ngành và địa phương có giải pháp phát huy tiềm năng diện tích đất nông nghiệp rộng lớn, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, nhất là khu vực miền Tây; phát triển nông nghiệp theo hướng tạo khối lượng sản phẩm lớn đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh tích tụ đất đai, ứng dụng tiến bộ KHKT để nâng cao hiệu quả, tạo đột phá cũng như hạn chế rủi ro trong sản xuất nông nghiệp; đổi mới các hình thức sản xuất để đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Tỉnh ủy. Ảnh: Lâm Tùng

Việc ban hành các cơ chế chính sách phải có trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực cho phát triển sản xuất và an sinh xã hội; hệ thống văn bản phải cụ thể, rõ ràng; khi đã ban hành cơ chế chính sách thì phải đảm bảo cân đối được nguồn lực và các điều kiện cần thiết để triển khai. Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn phải dựa trên cơ chế thị trường, gắn liền với phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường nông thôn.

Dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Tác giả: Phú Hương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP