Tin trong tỉnh

Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa Nhà máy thủy điện Châu Thôn

Tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 20/6, UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa Nhà máy thủy điện Châu Thôn tại huyện Quế Phong.

Theo đó, phạm vi bảo vệ đập và vùng phụ cận hồ thủy điện Châu Thôn được khống chế bởi 08 điểm mốc, các mốc chỉ giới dược đánh số ký hiệu từ CT01 –CT08.

Công ty Cổ phần phát triển năng lượng Sơn Vũ là chủ sở hữu trực tiếp quản lý, vận hành đập, hồ chứa thủy điện Châu Thôn. Trong công tác vận hành đập, hồ chứa nước, đơn vị thực hiện quản lý, vận hành hồ chứa theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 6/2/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Châu Thôn và theo quy định tại điều 27, 28, 45 Luật Thủy lợi và điều 53 Luật Tài nguyên và Môi trường.

Để bảo vệ an toàn cho công trình, thiết bị, an ninh trật tự tại khu vực Nhà máy thủy điện Châu Thôn, đơn vị đã xây dựng lực lượng bảo vệ gồm: Lực lượng bảo vệ thường xuyên 04 người và Đội xung kích 17 người, đội ngũ nhân viên văn phòng thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra lực lượng bảo vệ, tham mưu cho lãnh đạo Công ty thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự. Lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ tại chốt bảo vệ ra vào khu vực nhà máy, khu vực đập, hồ chứa công trình. Hàng ngày, lực lượng bảo vệ thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, canh gác kiểm soát các hoạt động ở khu vực ra vào tuyến đập, nhà máy để phát hiện, báo cáo kịp thời tình hình an ninh trật tự, những dấu hiệu, hiện tượng nghi vấn xâm hại đến an toàn đập tới Giám đốc nhà máy. Bên cạnh đó, thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng. Thường xuyên trao đổi thông tin với các đơn vị công an, quân đội, chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình an ninh chính trị trên địa bàn…

Hàng ngày, ca trực vận hành nhà máy Châu Thôn theo dõi cập nhật các thông số đo mưa, thu thập dữ liệu khí tượng thủy văn trên lưu vực của công trình để phân tích đánh giá. Định kỳ trước mùa mưa hằng năm, phải kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước; thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời các hư hỏng để bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước; định kỳ sau mùa mưa hàng năm, phải kiểm tra nhằm phát hiện các hư hỏng…

Tiến hành kiểm tra đột xuất ngay sau khi xảy ra mưa lũ lớn, động đất mạnh hoặc phát hiện đập có hư hỏng đột xuất. Kiểm tra, khảo sát chi tiết đập, khi đập hư hỏng nặng phải tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết để xác định nguyên nhân, mức độ, phạm vi hư hỏng; tiến hành thiết kế sửa chữa, đồng thời phải thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, đảm bảo an toàn đập và an toàn vùng hạ du.

Tại văn này, UBND tỉnh đã quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có trọng tải lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình; quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cấp giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại. Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ đập, hồ chứa nước; trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và vùng phụ cận của đập, hồ chứa nước. Bảo vệ, xử lý khi đập, hồ chứa nước khi xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.

UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần phát triển năng lượng Vũ Sơn thực hiện đầy đủ, đúng trình tự những nội dung nêu trong Phương án này và những quy định hiện hành khác có liên quan đến công tác quản lý đập, hồ chứa nước, đảm bảo cung cấp đủ nhân lực và các vật tư phương tiện, nhu yếu phẩm cho các hoạt động thực hiện bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Châu Thôn…

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP