Trong nước

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân công Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đảm nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam.

Ngày 31/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Quyết định số 1326/QĐ-TTg phân công Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đảm nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/8/2020 và thay thế các Quyết định số 1312/QĐ-TTg ngày 6/9/2017 và Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng về việc giao đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam.

Tác giả: Xuân Trường

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP