Trong nước

Quảng Ninh có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND

HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ họp bất thường, bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chiều 5/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) thực hiện công tác bầu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh gồm Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, kiện toàn chức danh thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, ngày 28/2/2019, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh (trước 6 tháng so với thời điểm nghỉ hưu) để từng bước chuyển giao nhiệm vụ cho các lãnh đạo kế cận trong diện quy hoạch được Trung ương phê duyệt và được Bộ Chính trị đồng ý.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Đọc; nghe tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh giới thiệu ông Nguyễn Xuân Ký - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Xuân Ký - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với 71/71 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% đại biểu dự Kỳ họp.

Đồng thời, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Theo đó, các đại biểu đã thảo luận, quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Long đã được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5/2019. 100% các đại biểu nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Long.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được giới thiệu để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Thắng trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND với 71/71 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% đại biểu dự kỳ họp.

Trước đó, ngày 27/6/2019, tại Kỳ họp thứ 40, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 100%.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP