Tin trong tỉnh

Quỳ Hợp, Nghệ An: Lập đoàn kiểm tra các quy định về bảo vệ môi trường, đất đai và tài nguyên nước

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp vừa ký ban hành quyết định lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai và tài nguyên nước trên địa bàn năm 2024.

Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã gây ra nhiều hệ luỵ cần được tập trung giải quyết. Ảnh: Xuân Thống

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Nguyễn Đình Tùng đã ký quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai và tài nguyên nước trên địa bàn năm 2024 với các đối tượng gồm: Các tổ chức, cá nhân nằm trong các khu vực tại các cụm công nghiệp; tại các khu chế biến đá tập trung và tại các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất chế biến ngoài các cụm công nghiệp và các chế biến đá tập trung trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm tra do ông Lê Sỹ Hào, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) làm Trưởng đoàn cùng các lãnh đạo và chuyên viên Phòng TN&MT, UBND huyện Quỳ Hợp và đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và công chức địa chính - môi trường tại các xã, thị trấn có tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Thời hạn kiểm tra là 7 ngày (cho từng tổ chức, cá nhân được kiểm tra), kể từ ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra tại tổ chức, cá nhân được kiểm tra (không bao gồm thời gian phân tích, giám định, kiểm định mẫu môi trường nếu có).

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai và tài nguyên nước với các đối tượng được kiểm tra đã được phê duyệt theo quy định pháp luật.

Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm thông báo kế hoạch kiểm tra, lịch làm việc của đoàn kiểm tra đến đối tượng kiểm tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; quyết định đo đạc khu đất đang sử dụng (nếu thấy cần thiết), vị trí lấy mẫu, số lượng mẫu, thông số phân tích mẫu môi trường (nếu có) trong quá trình tiến hành kiểm tra; có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động của đoàn kiểm tra, chịu trách nhiệm trước người ra quyết định kiểm tra, trước pháp luật về kết quả kiểm tra.

Thành viên đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng đoàn kiểm tra, chịu trách nhiệm trước trưởng đoàn kiểm tra, người ra quyết định kiểm tra và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết thúc kiểm tra trưởng đoàn báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện.

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Xuân Thống

Liên quan công tác kiểm tra để chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản cũng như công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực này, ngày 5/4/2024, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 901/QĐ-BTNMT thành lập đoàn kiểm tra định kỳ việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản đối với các tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh Nghệ An.

Đối tượng kiểm tra của đoàn kiểm tra là 33 tổ chức/36 giấy phép hoạt động khoáng sản được Bộ TN&MT cấp tại tỉnh Nghệ An; thời kỳ kiểm tra từ 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023 (trong trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra yêu cầu báo cáo giai đoạn trước năm 2022).

Việc kiểm tra nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản; chấn chỉnh, đưa hoạt động khoáng sản của các đơn vị hoạt động khoáng sản đã được cấp giấy phép vào nền nếp, tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản; xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với những vi phạm pháp luật về khoáng sản, nhằm lập lại trật tự trong hoạt động khoáng sản.

Đánh giá những vấn đề còn tồn tại, bất cập của cơ chế, chính sách để kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định pháp luật về khoáng sản cho phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao vai trò công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trong hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước nói chung.

Ngoài ra, còn nắm bắt những khó khăn, thuận lợi để kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước xem xét về chủ trương, chính sách nhất là phục vụ cho việc đánh giá tác động việc thực hiện các chính sách, quy định của Luật Khoáng sản; Nghị định sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về các lĩnh vực có liên quan.

Tiếp đó, ngày 17/5/2024, UBND tỉnh Nghệ An cũng ban hành Quyết định số 422/QĐ-UBND kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Đối tượng kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành gồm 23 doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Tác giả: Đức Mạnh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP