Tin trong tỉnh

Sáng 16/1, Nghệ An ghi nhận 27 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng

Từ 18h00 ngày 15/1 đến 6h00 ngày 16/1, Nghệ An ghi nhận 77 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó có 27 ca cộng đồng, 50 ca đã được cách ly từ trước.

1. BN ĐTH, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xóm 3, Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu. Ngày 15/1 BN được làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng .

2. BN NTC, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xóm 7, Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu. Ngày 15/1 BN được làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

3. BN BTD, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Phú Yên, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu. Ngày 15/1 BN được làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

4. BN VTTH, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu. Ngày 15/1 BN được làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

5. BN HTH, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu. Ngày 15/1 BN được làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

6. BN VTH, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xóm 8, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. Ngày 15/1 BN được làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

7. BN NTĐ, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu. Ngày 15/1 BN được làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

8. BN LTP, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: khối 11, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Ngày 15/1 BN được làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

9. BN LTM, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu. Ngày 15/1 BN được làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

10. BN LTS, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: xóm 1, Diễn Yên, Diễn Châu. Ngày 15/1 BN được làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

11. BN NTH, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: xóm 4, Diễn Yên, Diễn Châu. Ngày 15/1 BN được làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

12. BN TTP, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xóm 8, Diễn Lâm, Diễn Châu. Ngày 15/1 BN được làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

13. BN TTH, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xóm 9, Diễn Trường, Diễn Châu. Ngày 15/1 BN được làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

14. BN BTL, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: xóm 3, Diễn Yên, Diễn Châu. BN có triệu chứng đau lưng, ngày 15/1 BN đến BVĐK Phủ Diễn khám và được test nhanh 2 lần đầu cho kết quả dương tính.

15. BN HVN, nam, sinh 1984. Địa chỉ: khối 4, Trường Thi, TP Vinh. Ngày 15/1 BN có triệu chứng ngạt mũi, mệt mỏi nên đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

16. BN ĐKT, nam, sinh 2010. Địa chỉ: khối 2, Quán Bàu, TP Vinh. Ngày 15/1 BN có triệu chứng ho, tức ngực, mệt mỏi nên đến BVĐK TP Vinh test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính.

17. BN TLHP, nam, sinh 2010. Địa chỉ: khối 4, Trường Thi, TP Vinh. Ngày 15/1 BN có triệu chứng sốt nên đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BV Ung Bướu cho kết quả khẳng định dương tính.

18. BN CHB, nam, sinh 1978. Địa chỉ: Hưng Phúc, TP Vinh. BN được lấy mẫu sàng lọc định kỳ làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

19. BN MXT, nam, sinh 1952. Địa chỉ: Võ Liệt, Thanh Chương. BN điều trị tại BV M, ngày 15/1 có triệu chứng đau họng, mệt mỏi được test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

20. BN LAT, nam, sinh 1984. Địa chỉ: khối 16, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ngày 15/01 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

21. BN NTL, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: khối 16, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ngày 15/01 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

22. BN TĐH, nam, sinh 1982. Địa chỉ: khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa. Ngày 15/01 BN mất vị giác nên đến TYT làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

23. BN HTT, nữ, sinh 1959. Địa chỉ: Quang Trung, Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai. Ngày 15/1 BN có triệu chứng ho, đau họng nên đến TYT làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

24. BN VTL, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: TDP Tiền Phong, Mai Hùng, TX Hoàng Mai. Ngày 12/1 BN có biểu hiện mệt mỏi. Ngày 15/1 BN đến TYT làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

25. BN NTC, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Thủy Sơn, Thanh Thủy, Thanh Chương. Ngày 15/1 BN có triệu chứng ho, sốt, đau họng nên đến TYT làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

26. BN ĐTT, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Thủy Sơn, Thanh Thủy, Thanh Chương. BN là vợ của BN NTC được công bố cùng lúc. Sau khi chồng BN test nhanh cho kết quả dương tính, BN đến TYT test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

27. BN NTV, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Hòa Hội, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn. Ngày 15/1 BN có triệu chứng ho, sốt, nên đến TYT làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP