Tin trong tỉnh

Sáng 26/11, Nghệ An có 40 ca dương tính với COVID-19, trong đó 2 ca nhiễm cộng đồng

Từ 18h00 ngày 25/11 đến 6h00 ngày 26/11, Nghệ An ghi nhận 40 ca dương tính mới với COVID-19 tại 13 địa phương. Trong đó có 2 ca cộng đồng (Nghĩa Đàn: 1, Quỳnh Lưu: 1).

1. Bệnh nhân N.X.H, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Xóm Trung Nghĩa, xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn. Tối ngày 23/11 Bệnh nhân nghe tin quán 1987 (Thái Hòa) có ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đến TYT khai báo và được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: xóm 4, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. Ngày 6/11 Bệnh nhân bị gãy tay đến BVĐK Quang Thành bó bột sau đó về nhà. Ngày 25/11 Bệnh nhân đến BV để khám lại. Tại đây Bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân T.L.T, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 25/11 Bệnh nhân làm xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân P.Đ.T, nam, sinh 1979. Địa chỉ: khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhân là chồng của Bệnh nhân T.L.T được công bố cùng lúc. Ngày 25/11, Bệnh nhân làm xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân L.B.T, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân L.Đ.T, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân L.B.H, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân L.B.L, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân P.T.Q, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân N.Đ.C, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân N.H.T, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân H.D.B, nam, sinh1988. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân H.A.S, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân Đ.Đ.H, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân T.V.L, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân H.T.M, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa.

17. Bệnh nhân Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa.

18. Bệnh nhân T.T.N, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa.

19. Bệnh nhân L.N.H.A, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa.

20. Bệnh nhân V.V.B, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 đã được cách ly từ trước và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân L.M.Q, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Xá Lượng, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.S đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân V.T.X, nữ, sinh 1950. Địa chỉ: Kim Sơn, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.S.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân V.Đ.T, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Kim Sơn, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.S.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân V.M.C, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân C.T.D, nữ, sinh 1957. Địa chỉ: Môn Sơn, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.M.A đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại BVDC số 3 và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Hòa Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại BVDC số 3 và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân N.T.M.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Thanh Đồng, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. Bệnh nhân N.V.X, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Hưng Lợi, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân T.V.T, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Hưng Lợi, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Yên Thành ngày 16/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. Bệnh nhân L.T.N, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Yên Thành ngày 16/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Yên Thành ngày 16/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

33. Bệnh nhân L.V.D, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Yên Thành ngày 16/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

34. Bệnh nhân H.V.B, nam, sinh 1983, Địa chỉ: Nghĩa An, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về Nghĩa Đàn ngày 28/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

35. Bệnh nhân V.V.V, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Quỳnh Lưu ngày 22/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

36. Bệnh nhân T.T.T, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Diễn Thịnh, Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ TP HCM về Diễn Châu ngày 18/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

37. Bệnh nhân T.A.Đ, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Diễn Xuân, Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về Diễn Châu ngày 19/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

38. Bệnh nhân T.V.T, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Võ Liệt, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Thanh Chương ngày 23/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

39. Bệnh nhân N.T.A, nữ, sinh 2005. Quỳnh Trang, Hoàng Mai. Bệnh nhân đi từ Long An về Hoàng Mai. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2

40. Bệnh nhân V.Y.L, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Mường Lống, Kỳ Sơn. . Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Kỳ Sơn ngày 25/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: COVID-19 , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP