Tin trong tỉnh

Sáng 7/2, Nghệ An có 845 ca nhiễm mới, trong đó có 146 ca cộng đồng

Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 06/02/2022 đến 6h00 ngày 07/02/2022), Nghệ An ghi nhận 845 ca dương tính mới với COVID-19 tại 15 địa phương (Yên Thành: 211, Nghi Lộc: 169, TP Vinh: 116, Nam Đàn: 105, Cửa Lò: 58, Hưng Nguyên: 43, Thanh Chương: 41, Diễn Châu: 33, Quỳnh Lưu: 33, Hoàng Mai: 15, Nghĩa Đàn: 8, Quỳ Hợp: 8, Tân Kỳ: 2, Kỳ Sơn: 2, Tương Dương: 1). Trong đó có 146 ca cộng đồng tại 13 địa phương (TP Vinh: 43, Hưng Nguyên: 26, Yên Thành: 15, Thanh Chương: 15, Cửa Lò: 12, Diễn Châu: 10, Nam Đàn: 9, Quỳnh Lưu: 8, Quỳ Hợp: 3, Kỳ Sơn: 2, Nghi Lộc: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1); 699 ca đã được cách ly từ trước (669 ca là F1, 25 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 2 ca trong khu cách ly, 3 ca từ nước ngoài về). Ghi nhận 428 ca có triệu chứng, 417 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1. BN PTN, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Xóm 5, Xuân Lam, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

2. BN NKĐ, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Xóm 5, Xuân Lam, Hưng Nguyên. Nghề nghiệp: còn nhỏ. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt nên được đưa đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

3. BN NTT, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: Xóm 1, Xuân Lam, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

4. BN NTN, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Xóm 3, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

5. BN NTT, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Xóm 9b, Hưng Trung, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng rát họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

6. BN NTT, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Xóm 2, Hưng Trung, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

Ảnh minh họa.

7. BN TVT, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm 2, Hưng Đạo, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

8. BN NTG, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm 2, Hưng Đạo, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

9. BN NTP, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

10. BN NTT, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

11. BN NTT, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm 3, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

12. BN LQT, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Xóm 3, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau đầu, nghẹt mũi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

13. BN LTU, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Xóm 3, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng rát họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

14. BN TTS, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm 3, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng khàn tiếng, mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

15. BN TVT, nam, sinh 1971. Địa chỉ: Xóm 5, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

16. BN HVB, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Xóm 1, Châu Nhân, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

17. BN NTT, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Thành Sơn, Long Xá, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

18. BN NTTU, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Nam Kẻ Gai, Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

19. BN NTN, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Hưng Nhân, Xuân Lam, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

20. BN ĐVT, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Yên Lĩnh, Thanh Khê, Thanh Chương. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau rát họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

21. BN HTG, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Sơn Thủy, Thanh Khê, Thanh Chương. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

22. BN HTL, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Sơn Thủy, Thanh Khê, Thanh Chương. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

23. BN NTH, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Đức Thanh, Thanh Khê, Thanh Chương. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

24. BN NVĐ, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Sơn Hạ, Thanh Lĩnh, Thanh Chương. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt nên đến BVĐK Thanh Chương làm test nhanh cho kết quả dương tính.

25. BN NHP, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm 1, Thanh Phong, Thanh Chương. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

26. BN LVQ, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Hưng Dũng, Tp Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

27. BN LTĐ, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Hưng Dũng, Tp Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng rát họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

28. BN NTHT, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Liên Sơn, Thanh Liên, Thanh Chương. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

29. BN NTH, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Quang Đình, Thanh Yên, Thanh Chương. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

30. BN PVT, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Trường Xuân, Xuân Tường, Thanh Chương. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

31. BN NTH, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Trường Xuân, Xuân Tường, Thanh Chương. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

32. BN VGT, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Tân Ngọc, Ngọc Lâm, Thanh Chương. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

33. BN NTL, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Trung Long, Thanh Lĩnh, Thanh Chương. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

34. BN LTL, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Đồng Thượng, Thanh Lĩnh, Thanh Chương. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

35. BN NTH, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 1, Thanh Phong, Thanh Chương. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

36. BN NTB, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Thọ Hợp, Quỳ Hợp. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

37. BN TTTH, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Khối 3A, Thị Trấn, Thanh Chương. Ngày 6/2 BN có triệu chứng rát họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

38. BN PBT, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Lập Bình, Đồng Văn, Tân Kỳ. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

39. BN TTT, Nam, sinh 1990. Địa chỉ: Nhân sơn , Quang Thành, Yên Thành. Ngày 6/2 BN đến TYT Quang Thành làm test nhanh cho kết quả dương tính.

40. BN TTT, Nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Nhân sơn , Quang Thành, Yên Thành. Ngày 6/2 BN đến TYT Quang Thành làm test nhanh cho kết quả dương tính.

41. BN PTS, Nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Đồng Trổ, Đồng Thành, Yên Thành. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho,chảy mũi, rát họng nên BN đến TYT Đồng Thành làm test nhanh cho kết quả dương tính.

42. BN LTH, Nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm 7, Đức thành, Yên Thành. Ngày 6/2 BN từ Hà Nội về đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

43. BN TVB, Nam, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm 2, Đức thành, Yên Thành. Ngày 6/2 BN từ Hà Nội về đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

44. BN THT, Nam, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm 1, Đức thành, Yên Thành. Ngày 6/2 BN từ Đồng Nai về đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

45. BN NĐC, Nam, sinh 1984. Địa chỉ: Tân Sơn, Tân Thành, Yên Thành. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho,sốt nên BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

46. BN PTH, Nam, sinh 1995. Địa chỉ: Tân Quảng, Tân Thành, Yên Thành. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ớn lạnh nên BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

47. BN TVT, Nam, sinh 2001. Địa chỉ: Phú Đa, Hồng Thành, Yên Thành. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho , sổ mũi nên BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

48. BN NTH, Nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Lý Nhân, Hợp Thành, Yên Thành. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

49. BN TTT, Nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Lý Nhân, Hợp Thành, Yên Thành. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho, số mũi nên BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

55. BN LVĐ, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. Ngày 6/2 BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

56. BN NTQ, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Diễn Đoài, Diễn Châu. Ngày 6/2 BN đến BV Phủ Diễn test nhanh cho kết quả dương tính.

57. BN NTK, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Diễn Liên, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng đâu đầu, mệt mỏi đến BV Phủ Diễn test nhanh cho kết quả dương tính.

58. BN NTS, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Diễn Lâm, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến BV Phủ Diễn test nhanh cho kết quả dương tính.

59. BN ĐĐH, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Diễn Thịnh, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng mệt mỏi, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

60. BN HTN, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Diễn Thịnh, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng mệt mỏi, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

61. BN PTV, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Diễn Thịnh, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

62. BN CTB, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Diễn Thịnh, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng mệt mỏi, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

63. BN NTT, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Diễn Thịnh, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

64. BN NTT, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Diễn Thịnh, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

65. BN TTD, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Diễn Bích, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

66. BN NTO, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

67. BN NTH, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Diễn Đoài, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

68. BN NHP, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Diễn Đoài, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

69. BN HTMA, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Thôn 2/9, Châu Khê, Con Cuông. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

70. BN PTD, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Tiến Thành Chi Khê, Con Cuông. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

71. BN NVH, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Trung Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, đau họng nên đưa con đến BV Sản Nhi khám làm PCR cho kết quả dương tính.

73. BN TTVA, Nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Xóm 7, Diễn Tân, Diễn Châu. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

74. BN NTNQ, Nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Xóm 4, Diễn Tháp, Diễn Châu. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau rát họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

75. BN ĐTL, Nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm 8, Diễn Hạnh, Diễn Châu. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau rát họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

76. BN HTB, Nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Xóm 8, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

77. BN NBN, Nam, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm 4, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

78. BN NTT, Nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm 8, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

79. BN NTY, Nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm 8, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

80. BN VTT, Nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm 7, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

81. BN LTT, Nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm 17, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau rát họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

82. BN ĐTH, Nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 9, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến BVĐK Quang Thành làm test nhanh cho kết quả dương tính.

83. BN HTLC, Nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Hưng Bình, Tp Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt nên đến BVĐK Quang Thành làm test nhanh cho kết quả dương tính.

84. BN LVS, Nam, sinh 1967. Địa chỉ: Bản Lòng, Châu Thái, Quỳ Hợp. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

85. BN LTLV, Nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Nhang Thắm, Châu Cường, Quỳ Hợp. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau rát họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

86. BN VTQ, Nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Khối 3, Nghi Thu, Cửa Lò. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

87. BN ĐTL, Nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Khối 2, Nghi Hòa, Cửa Lò. Ngày 6/2 BN có triệu chứng rát họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

88. BN NTH, Nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Khối 1, Nghi Hòa, Cửa Lò. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

89. BN NNL, Nam, sinh 1997. Địa chỉ: Khối 1, Nghi Thu, Cửa Lò. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

90. BN TTTA, Nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Yên Sơn, Nghi Thủy, Cửa Lò. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

91. BN TTT, Nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Đoàn Kết, Nghi Thủy, Cửa Lò. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

92. BN LTH, Nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Bình Minh, Nghi Thủy, Cửa Lò. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

93. BN NTB, Nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Yên Đình, Nghi Thủy, Cửa Lò. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

94. BN PTHT, Nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Bình Minh, Nghi Thủy, Cửa Lò. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau rát họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

95. BN TTH, Nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Yên Sơn, Nghi Thủy, Cửa Lò. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

96. BN VTH, Nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Đoàn Kết, Nghi Thủy, Cửa Lò. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

97. BN ĐTL, Nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Đông Tiến, Nghi Thủy, Cửa Lò. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

98. BN NTT, Nữ, sinh 1975. Địa chỉ: SN 4, Nguyễn Công Trứ, Quang Trung, Vinh . Ngày 6/2 BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

99. BN NTL, Nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Châu hưng, Vinh Tân, Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

100. BN TĐS, Nam, sinh 1980. Địa chỉ: Tân Phúc, Vinh Tân, Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

101. BN HNA, Nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Vĩnh Mỹ, Vinh Tân, Vinh. Ngày 6/2 BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

102. BN TTKN, Nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Tân An, Vinh Tân, Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

103. BN NBK, Nam, sinh 2010. Địa chỉ: Châu Hưng, Vinh Tân, Vinh. Ngày 6/2 BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

104. BN NTPT, Nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Khối 2, Vinh Tân, Vinh. Ngày 6/2 BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

105. BN NTH, Nam, sinh 2002. Địa chỉ: Phúc Lộc, Vinh Tân, Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến BV Cửa Đông làm test nhanh cho kết quả dương tính.

106. BN VKT, Nam, sinh 1991. Địa chỉ: Khối 1, Vinh Tân, Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

107. BN NTH, Nam, sinh 1989. Địa chỉ: Vĩnh Mỹ, Vinh Tân, Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

108. BN HTHY, Nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Khối 8, Đội Cung, TP Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau họng, rát cổ nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

109. BN ĐMK, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: SN 9, đường Nguyễn Nghiễm, Quang Trung, Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau họng, rát cổ nên đến BV Cửa Đông làm test nhanh cho kết quả dương tính.

110. BN TTHN, nữ, sinh 2002. Địa chỉ:Khối 9, Quang Trung, Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến BV Cửa Đông làm test nhanh cho kết quả dương tính.

111. BN NTTT,nữ, sinh 2002. Địa chỉ: P 601 CT1B Handico, Quang Trung, Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến BV Cửa Đông làm test nhanh cho kết quả dương tính.

112. BN NTMH, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: SN 10 Lương Định Của, Quang Trung, Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến BV Quốc Tế làm test nhanh cho kết quả dương tính.

113. BN LTNA, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: SN 10 đường Nguyễn Cảnh Chân, Quang Trung, Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau họng, rát cổ nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

114. BN TTĐ, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: SN 6 đường Nguyễn Thị Định, Quang Trung, Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

115. BN PQT, Nam, sinh 2008. Địa chỉ: Khối Bình Yên, Hưng Bình, Vinh . Ngày 6/2 BN có triệu chứng sổ mũi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

116. BN TTH, Nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Mỹ Hậu, Hưng Đông, Thành Phố Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sổ mũi, đau họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

117. BN TTAT, Nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Trung Thành, Hưng Đông, Thành Phố Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng rát họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

118. BN LNL, Nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Khối 12, Trường Thi , TP Vinh . Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau họng nên đến Medlatec làm test nhanh cho kết quả dương tính.

119. BN NBH, Nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Khối 12, Trường Thi , TP Vinh . Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt nên được đưa đến Medlatec làm test nhanh cho kết quả dương tính.

120. BN LMT, Nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Khối 4, Trường Thi , TP Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

121. BN NTN, Nam, sinh 1999. Địa chỉ: Khối 15, Trường Thi , TP Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

122. BN NHT, Nam, sinh 1994. Địa chỉ: Khối Tân Yên, Hưng Bình, Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

123. BN HTVA, Nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Khối 5, Cửa Nam, TP Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

124. BN LTH, Nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Khối 9, Bến thủy, TP Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau đầu, sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

125. BN NTQ, Nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Khối Vinh Quang, Hưng Bình, Vinh. Ngày 6/2 BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

126. BN NTG, Nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Khối 8, Bến thủy, TP Vinh. Ngày 6/2 BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

127. BN PVM, Nam, sinh 2001. Địa chỉ: Khối 12, Cửa Nam, TP Vinh. Ngày 6/2 BN đến BVĐK TP làm test nhanh cho kết quả dương tính.

128. BN NĐBM, Nam, sinh 2013. Địa chỉ: Khối Tân Phúc, Hưng Phúc, TP Vinh. Ngày 6/2 BN đến BVĐK TP làm test nhanh cho kết quả dương tính.

129. BN NTQN, Nam, sinh 1994. Địa chỉ: Tân Tiến, Lê Mao, TP Vinh. Ngày 6/2 BN đến BVĐK TP làm test nhanh cho kết quả dương tính.

130. BN TTM, Nữ , sinh 1990. Địa chỉ: Khối Tân An, Vinh Tân, TP Vinh. Ngày 6/2 BN đến BVĐK TP làm test nhanh cho kết quả dương tính.

131. BN PTQN, Nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Khối 1, Hà Huy Tập, TP Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau họng, sổ mũi ,sốt đến BV 115 làm test nhanh cho kết quả dương tính.

132. BN NVQ, Nam, sinh 1997. Địa chỉ: K. Tân Phúc, Hưng Phúc, Tp Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau họng, sổ mũi ,sốt đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

133. BN NTTH, Nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Vinh Tân, Trung Đô, TP Vinh. Ngày 6/2 BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

134. BN NĐQ, Nam, sinh 1986. Địa chỉ: Vinh Tân, Trung Đô, TP Vinh. Ngày 6/2 BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

135. BN NTT, Nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Khối Dũng Quyết, Trung Đô, TP Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau đầu,sổ mũi ,sốt đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

136. BN ĐTL, Nữ, sinh 1957. Địa chỉ: Khối 13, Trung Đô, TP Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau đầu, sốt, rét đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

137. BN NTNH, Nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Khối 13, Trung Đô, TP Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau đầu đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

138. BN NĐT, Nam, sinh 1964. Địa chỉ: Khối 8, Trung Đô, TP Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đau đầu đến BVĐK TP làm test nhanh cho kết quả dương tính.

139. BN NTKV, Nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Xóm 1, Nghi Thịnh, Nghi Lộc. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

140. BN QXĐ, Nam, sinh 1950. Địa chỉ: Xóm 5, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

141. BN NTH, Nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm 5, Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

142. BN NTX, Nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Xóm 5, Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

43. BN NTT, Nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Xóm 5, Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

144. BN NTL, Nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm 5, Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

145. BN ĐTTP, Nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 1, Hưng Phúc, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

146. BN NTL, Nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Hồng Hà, Hưng Thông, Hưng Nguyên. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt đến BVĐK Cửa Đông làm test nhanh cho kết quả dương tính.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP