Cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An: Cần quyết liệt hơn nữa trong công tác GPMB

Ban Quản lý Dự án 6 (Bộ GTVT) kiến nghị các địa phương quyết liệt hơn nữa trong công tác GPMB, đặc biệt là việc di dời các vị trí đường điện, viễn thông, nước... Bên cạnh đó, nhanh chóng cấp phép các mỏ trong quy hoạch đã tổ chức đấu giá để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng dự án.


TOP