Tin trong tỉnh

Xử lý bất cập về mương thoát nước, đường dân sinh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có công văn số 423/BGTVT-QLDTXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An liên quan đến rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về hệ thống mương thoát nước, đường dân sinh sau khi hoàn thành cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu.

Theo Bộ GTVT, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được Bộ phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án tại các Quyết định số 2318/QĐBGTVT và số 338/QĐ-BGTVT. Ban quản lý dự án 6 làm Chủ đầu tư.

Rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về hệ thống mương thoát nước, đường dân sinh sau khi hoàn thành cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: H.H.

Quá trình khảo sát, lập, thẩm định thiết kế dự án, Ban quản lý dự án 6 và các đơn vị tư vấn đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương để thỏa thuận, thống nhất về thiết kế hệ thống đường gom, hầm chui dân sinh, hệ thống thoát nước… theo các nội dung đã thỏa thuận với địa phương, đảm bảo phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân khu vực dự án đi qua.

Đồng thời khi triển khai thi công, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban quản lý dự án 6, Nhà thầu và các đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương để rà soát điều chỉnh, bổ sung.

Đảm bảo phù hợp hơn nữa với điều kiện thực tế, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân khu vực dự án đi qua.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đã hoàn thành và được cấp có thẩm quyền chấp thuận nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng phần tuyến chính từ ngày 1/9/2023.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án 6, phần lớn các nội dung kiến nghị đã được Ban phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, tổ chức kiểm tra.

Rà soát hiện trạng khu vực dự án, thực hiện điều chỉnh, bổ sung thiết kế các hạng mục công trình cầu, cống thoát nước, hầm chui dân sinh, đường gom,...

Đến nay các hạng mục còn lại của dự án như đường gom, cống, rãnh thoát nước,... đã được Ban quản lý dự án 6 tiếp thu.

Chỉ đạo các nhà thầu thi công điều chỉnh, bổ sung và thi công cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân khu vực.

Tuy nhiên vẫn còn một số kiến nghị bổ sung đường gom đã được Ban quản lý dự án 6 bổ sung thiết kế và địa phương đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trong tháng 1/2024.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan ban, ngành địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ cho dự án triển khai thi công, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: congluan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP