Nhiều phản ứng trái chiều khi Tổng thống Mỹ gợi ý hoãn bầu cử

Ngày 30-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngỏ ý hoãn cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11-2020. Nhưng thực ra, ông chủ Nhà Trắng không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ thúc đẩy việc thay đổi ngày bầu cử hoặc ông nghĩ rằng mình có quyền làm như vậy.


TOP